Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości


Świadectwo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kolodziejczyk   
wtorek, 26 sierpnia 2014 09:49
!!! Już dziś złóż wniosek o nowe świadectwo kompetencji zawodowych !!!

Osoby, które uzyskały do dnia 31 grudnia 2013r. państwową licencję zawodową zarządcy nieruchomości już dziś mogą ubiegać się o wydanie nowego świadectwa kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami z dotychczas posiadanym nr licencji nadającego tytuł:

"DYPLOMOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI"


Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, 00-695 Warszawa
Koszt wydania świadectwa kompetencji zawodowych to jedyne 49,00zł.
ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SWniosek o wydanie świadectwa.doc[ ][ ]101 Kb
Poprawiony: wtorek, 26 sierpnia 2014 09:51
 
Kurs specjalistyczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kolodziejczyk   
piątek, 04 lipca 2014 11:11

SPECJALISTYCZNY KURS KWALIFIKACYJNY

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości do uczestnictwa w specjalistycznym kursie kwalifikacyjnym.

Specjalistyczny kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania nieruchomościami przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy na stanowisku zarządcy nieruchomości.

Program kursu obejmuje najważniejsze zagadnienia pozwalające na poznanie pełnej specyfiki  zawodu zarządcy nieruchomości oraz solidne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.


Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa
 2. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
 3. Stosunki cywilno-prawne
 4. Własności inne prawa rzeczowe
 5. Gospodarka nieruchomościami
 6. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami
 7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 8. Wybrane zagadnienia z wiedzy ekonomicznej
 9. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
 10. Źródła informacji o nieruchomościach
 11. Zarządzanie ekonomiczno-finansowe
 12. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
 13. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 14. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 15. Wycena nieruchomości-wybrane zagadnienia
 16. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-wybrane zagadnienia
 17. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 18. Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 19. Plan zarządzania nieruchomością


Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, aktywnych zawodowo zarządców nieruchomości posiadający wieloletnią praktykę zawodową i dydaktyczną.

Osoby nie posiadające państwowej licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami nadawanej do dnia 31 grudnia 2013 w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu zdobycia tytułu „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” zobowiązane są spełnić następujące warunki:

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • ukończyć specjalistyczny kurs kwalifikacyjny w wymiarze 200 godzin edukacyjnych
 • odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 100 godzin + 30 godzin pracy własnej
 • zdać egzamin z wynikiem pozytywnym

Koszt kursu wynosi: 1500 zł + 23% VAT  (możliwość płatności w dwóch ratach)

Czas trwania kursu: 200 godzin (6 miesięcy), zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym

Planowany termin rozpoczęcia kursu: czerwiec/lipiec 2014

Osoby zainteresowane w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w kursie zobowiązane są do wypełnienia wniosku, który wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres PFSZN lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SWniosek - kurs PFSZN.doc[ ][ ]91 Kb
Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 08:36
 
Egzamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kolodziejczyk   
wtorek, 08 lipca 2014 08:43

PIERWSZY EGZAMIN W RAMACH POROZUMIENIA 3. FEDERACJI JUŻ ZA NAMISzanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12 czerwca br. w Warszawie odbył się pierwszy egzamin dla uczestników praktyki zawodowej z zakresu zarządzania nieruchomościami w ramach porozumienia trzech największych federacji zarządców nieruchomości (PFZN, PFSZN i PFOZAiWN).

Z dumą chcemy zaznaczyć, że tytuł "Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości" uzyskali wszyscy uczestnicy praktyki, przechodząc pomyślnie egzamin pisemny i ustny.

Ich świadectwa kompetencji zawodowych będą więc miały pierwsze 11 numerów zaczynających się od nr PF/30001.Wobec powyższego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami w celu zdobycia tytułu "Dyplomowany Zarządca Nieruchomości"

Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 08:57
 
Certo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kolodziejczyk   
poniedziałek, 09 czerwca 2014 12:44

''CERTO - nowe regulacje i centralny rejestr zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami"


Szanowni Państwo,

w dniu 6 czerwca 2014 miała miejsce konferencja prasowa pod nazwą: ''CERTO - nowe regulacje i centralny rejestr zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami" zorganizowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, której przedmiotem była inauguracja programu doskonalenia kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz systemu CERTO - informatycznego rejestru zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Od stycznia 2014 roku na podstawie ustawy deregulacyjnej zawody zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami nie tylko przestały być zawodami regulowanymi ale praktycznie w stosunku do tych tak ważnych dla bezpieczeństwa rynku nieruchomości zawodów zniesiono dotychczas obowiązujące wymogi w zakresie edukacji i praktyki. Krajowy ustawodawca, nie dbając o bezpieczeństwo konsumentów na rynku usług nieruchomościowych, zniwelował dotychczas obowiązujące kompetencje zawodowe do zera.

PFSZN  razem z innymi organizacjami rynku nieruchomości, wspierana przez CEPI - Europejską Radę Zawodów Nieruchomościowych, czyniła wszelkie możliwe starania w celu przeciwdziałaniu uchwaleniu ustawy deregulacyjnej w ogłoszonym zakresie.

Kontynuując walkę o zachowanie wysokiego poziomu przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (wielu zrzeszonych w PFSZN zarządców posiadało również licencje w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami) PFSZN podjęła decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu programu dobrowolnego kształtowania kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami w oparciu o dotychczas obowiązujące minima edukacyjne ogłaszane przez ministerstwo oraz o praktyki zawodowe. Powrócono także do otwarcia możliwości dobrowolnego potwierdzania zdobytych kompetencji zawodowych dla osób posiadających wykształcenie średnie. Bazą edukacyjną wdrażanego programu jest także preferowane przez CEPI minimum edukacyjne dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wszyscy zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, którzy dobrowolnie poddadzą się rygorom związanym z doskonaleniem swoich kompetencji zawodowych, będą mieć możliwość skorzystania z informatycznego rejestru CERTO. System CERTO będzie także miejscem, w którym konsumenci znajdą informację o wiarygodnych i kompetentnych zarządcach nieruchomości i pośrednikach w obrocie nieruchomościami.

Istotnym  i szczególnie ważnym aspektem wdrażanego programu jest integracja trzech największych federacji zrzeszających zarządców nieruchomości a mianowicie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości.

Gośćmi konferencji prasowej byli między innymi: Pani Claudine Speltz Prezydent CEPI Europejskiej Rady Zawodów Nieruchomościowych, Pan Tomasz Łukaszuk Dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pani prof. Ewa Kucharska-Stasiak, Pan Adam Łoziak Dyrektor Wiceprezes Zarządu UNIQA TU SA, Pan Marek Majchrzak Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, aktywni zawodowo zarządcy nieruchomości oraz wielu dziennikarzy a wśród nich między innymi: Red. miesięcznika Administrator i portalu administrator24.info, Sp. Wydawnicza dr. Josef Raabe, Red. dziennikarzerp.org.pl, Red. "Przegląd Techniczny", Red. "Gazeta Autorów, Red. portalu informacyjno-gospodarczego "Wiadomości", Wyd. MaxMedia (FAKTY Magazyn Gospodarczy, Świat Elit)


 

Zobacz jak było ....


Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014 11:17
 
DYPLOMOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kolodziejczyk   
środa, 05 marca 2014 10:48

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku porozumienia trzech największych organizacji zawodowych zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej  Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polskiej  Federacji Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji, wprowadzony został program szkolenia i potwierdzania kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości mający na celu doskonalenie kwalifikacji zarządców nieruchomości oraz dostarczenie stosownej wiedzy o kompetencjach zawodowych zarządców nieruchomości wszystkim korzystającym z usługi zarządzania nieruchomościami.

Program szkolenia zapewniał będzie kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

Osoby, które udokumentują swoje kwalifikacje będą mogły uzyskać tytuł „Dyplomowany zarządca nieruchomości” potwierdzonym stosownym świadectwem kompetencyjnym.

Uzyskanie świadectwa kompetencyjnego i wynikającego z niego tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości”  jest możliwe przez osoby, które:

 • posiadają co najmniej średnie wykształcenie potwierdzone świadectwem maturalnym,
 • zobowiążą się do przestrzegania zasad funkcjonowania programu,
 • ukończą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne,
 • odbędą  studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub studia o specjalności zarządzanie nieruchomościami  lub  specjalistyczny kurs kwalifikacyjny  wg ustalonego programu,
 • uzyskają pozytywny wynik egzaminu złożonego przed Komisją Kwalifikacyjną.

Uzyskanie tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości” jest także możliwe przez osoby posiadające licencję wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast  lub Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami bez postępowania kwalifikacyjnego na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Szkolenia i praktyki realizowane zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 31 grudnia 2013 roku uznawane są jako szkolenia i praktyki wymagane dla uzyskania tytułu „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”.

Tworzy się Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości obejmujący  osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości

 • licencje wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania   przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • świadectwo kompetencyjne wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polską Federację Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji.

Rejestr zarządców nieruchomości jest jawny i służy informacji o kwalifikacjach wpisanych tam zarządców nieruchomości wobec władz państwowych i samorządowych oraz aktualnych i potencjalnych klientów usług zarządzania nieruchomościami.

Osoby ubiegające się o wpis do rejestru licencjonowanych/dyplomowanych zarządców nieruchomości winny zgłosić się do Federacji osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub poprzez bramkę na stronie internetowej Federacji.

W celu uzyskania kwalifikacji umożliwiających wpis do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osobom, które nie posiadają stosownych kwalifikacji, uruchomiony zostaje specjalistyczny kurs kwalifikacyjny dla zarządców nieruchomości obejmujący 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 100 - 156 godzin edukacyjnych szkolenia praktycznego. Szkolenie to jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności  Europejskiej  Rady d.s.  Zawodów Nieruchomościowych - CEPI,  z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności  Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago - IREM.

Świadectwo stwierdzenia kompetencji zawodowych i tytuł Dyplomowany Zarządca Nieruchomości uzyskuje się  po pozytywnym wyniku egzaminu kompetencyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną i stwierdzeniem posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i dyplom ukończenia studiów o  specjalności zarządzanie nieruchomościami, spełnia wymóg ukończenia szkolenia teoretycznego w ramach szkolenia kwalifikacyjnego dla uzyskania świadectwa kompetencyjnego i tytułu Dyplomowany Zarządca Nieruchomości.

Sygnatariusze porozumienia uważają za niezbywalną wartość utrzymanie dotychczasowego właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości a uzyskany wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na poziomie tych posiadanych przez licencjonowanych do dnia 31 grudnia 2013r. zarządców nieruchomości.


W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności.

Program nauczania i certyfikowania jest przeznaczony dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie.

Nasz program daje gwarancję, że praktyka wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie  umiejętności zarządcy.


Już wkrótce realizacja nowego systemu certyfikacji zarządców nieruchomości, minima programowe dla kursów i praktyk oraz szczegóły ich przeprowadzania!!!

Poprawiony: środa, 05 marca 2014 11:09
 


Strona 1 z 11

Licznik odwiedzających

Od początku 2009 roku odwiedziło nas już
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś82
mod_vvisit_counterWczoraj262
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1530
mod_vvisit_counterW tym miesiącu82
osób. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Szkolenia


ZDOBĄDŹ TYTUŁ "DYPLOMOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI"
Skontaktuj się z nami !!!

Kliknij aby zobaczyć wzór świadectwa ...


European Council of Real Estates Professions

Szukaj na stronie

Jak do nas trafić?

Podaj swój adres, wspólnie zaplanujemy trasę dojazdu


Subskrybuj nowości PFSZN

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi powiadamiania o nowościach na email.Znajdujesz się w  : Start