W dniu 3 października podczas VIII Kongresu we Wrocławiu z okazji jubileuszu 10-lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości zostały wręczone złote i srebrne odznaki dla naszych członków za działalność na rzecz Federacji, stowarzyszeń i rozwoju zawodu zarządcy nieruchomości.

W uznaniu zasług dla rozwoju PFSZN i zawodu zarządcy nieruchomości wręczono również Odznaki Zasłużony dla PFSZN.

Odznaczenia w imieniu Federacji wręczyła Pani Prezydent Maria Kowalska.

Wszystkim odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i pomyślnej działalności w kreowaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

ODZNACZENI ZŁOTĄ ODZNAKĄ:

(foto)

Jacek Bobczyński – Pierwszy Prezydent PFSZN.

Aktywny uczestnik – założyciel Federacji.
Członek i założyciel Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi.
Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Współorganizator I Kongresu PFSZN w 2000 roku w Warszawie.

Maria Kowalska – Prezydent PFSZN.

Aktywny uczestnik – założyciel Federacji.
Założycielka Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi.
Wieloletnia Wiceprezes Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi.
Członek pierwszej Komisji Rewizyjnej PFSZN.
Wieloletni członek Zarządu PFSZN i była wiceprezydent PFSZN.
Była przewodnicząca Komisji Prawnej i Komisji Edukacji PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Współorganizator II Kongresu PFSZN w 2002 roku w Łodzi.
    
Zdzisław Dmowski:

Aktywny uczestnik – założyciel Federacji.
Założyciel i wieloletni prezes Mazowiecko Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości POLONIA.
Były wieloletni członek Zarządu PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.
Współorganizator I Kongresu PFSZN w 2000 roku w Warszawie.
Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Założyciel i prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości POLONIA.

Halina Kulesza:

Aktywny uczestnik – założyciel Federacji.
Założyciel i wieloletni członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu.
Wieloletnia prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia.
Członek pierwszej Komisji Rewizyjnej PFSZN.
Były wieloletni członek Zarządu PFSZN.
Była przewodnicząca Komisji Edukacji i Komisji Prawnej PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Obecnie członek Komisji Rewizyjnej PFSZN.

Jacek Szopiński:

Aktywny uczestnik – założyciel Federacji.
Założyciel Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi.
Wieloletni prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.
Były członek Komisji Edukacji PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Organizator II Kongresu PFSZN w 2002 roku w Łodzi.

Jarosław Zieliński:

Aktywny uczestnik – założyciel Federacji.
Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Gdańsku.
Wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.
Członek Zarządu PFSZN I-wszej kadencji.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.
Pełni funkcję obrońcy z urzędu w postępowaniach wyjaśniających toczących się przed
Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Organizator III Kongresu PFSZN w 2003 roku w Gdańsku.

Wiesław Borkowski:

Długoletni bardzo aktywny członek Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Lublinie.
Były członek Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Lublinie.

Jerzy Deska:

Jeden z założycieli Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Lublinie.
Wieloletni członek Zarządu PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.
Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Obecnie członek Komisji Rewizyjnej PFSZN.

Henryk Feliks:

Jeden z założycieli Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu.
Wieloletni członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia.
Delegat na Radę Krajową.
Były członek Zarządu PFSZN.
Były wiceprzewodniczący PKK ds. Zarządców Nieruchomości.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Marek Foriasz:

Jeden z założycieli Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu.
Były prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia.
Delegat na Radę Krajową.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Halina Grączewska:

Członek założyciel Warszawsko Mazowieckiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie..
Wieloletnia prezes Stowarzyszenia.
Był członek Komisji Rewizyjnej PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.
Współorganizator I Kongresu PFSZN w 2000 roku w Warszawie.
Członek zarządu obecnej Kadencji.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Jerzy Kwaśniewski:

Wieloletni działacz Mazowiecko Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości POLONIA.
Były prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości POLONIA.
Były przewodniczący Komisji Prawnej.
Delegat na Radę Krajową.
Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Bibianna Paluch-Koźmińska:

Członek założyciel Katowickiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach.
Wieloletnia prezes Katowickiego Stowarzyszenia.
Był członek Komisji Edukacji i Komisji Rewizyjnej PFSZN
Delegat na Radę Krajową.
Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
Wiceprezydent PFSZN.

Bogumiła Stolarczyk:

Jeden z założycieli Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Lublinie.
Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Lublinie.
Delegat na Radę Krajową.
Organizator IV Kongresu PFSZN w 2004 roku w Lublinie.
Członek zarządu obecnej Kadencji.
    
Roman Witowski:

Aktywny działacz Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Gdańsku.
Były wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Gdańsku
Wieloletni i bardzo aktywny członek Komisji Prawnej PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.

ODZNACZENI SREBRNĄ ODZNAKĄ:

(foto)

Krzysztof Bartmański:

Długoletni członek Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Lublinie.
Obecnie Wiceprezes Stowarzyszenia.
Delegat na Radę Krajową.
Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Joanna Burkacka Jurgiel:

Aktywny uczestnik – założyciel Federacji.
Wieloletni członek i założyciel dawnego Stowarzyszenia Polonia.
Aktywny członek i założyciel Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości POLONIA.

Przemysław Holc:

Aktywny działacz Stowarzyszenia WARECKA i dawnego Stowarzyszenia Polonia. Pełni funkcję obrońcy z urzędu w postępowaniach wyjaśniających toczących się przed
Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.
    
Kazimierz Korpowski:

Założyciel Lubuskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim
Wieloletni wiceprezes i prezes Stowarzyszenia Gorzowskiego.
Delegat na Radę Krajową.
Członek Zarządu PFSZN.
Pełni funkcję obrońcy z urzędu w postępowaniach wyjaśniających toczących się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Ryszard Kozłowski:

Aktywny działacz Stowarzyszenia WARECKA i dawnego Stowarzyszenia Polonia.
Były prezes stowarzyszenia Warecka..
Były przewodniczący Komisji Edukacji PFSZN.
Delegat na Radę Krajową.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Witold Malinowski:

Aktywny działacz Stowarzyszenia WARECKA i dawnego Stowarzyszenia Polonia. Były wiceprezes Stowarzyszenia Polonia i Warecka.
Obecnie Prezes Stowarzyszenia WARECKA.
Delegat na Radę Krajową.
Były członek Komisji Edukacji PFSZN.
Wiceprezydent PFSZN.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
    
Krzysztof Staniszewski:

Aktywny uczestnik – założyciel Federacji.
Członek Zarządu PFSZN I-wszej kadencji.
Delegat na Radę Krajową.
Były prezes i wieloletni działacz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu.

Katarzyna Szcześniak:

Aktywny członek krajowego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Szczecinie.
Były wieloletni członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.    

Halina Szmude:

Od 1997 roku aktywny członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu.
 
Honorową Odznakę PFSZN przyznano:

(foto)

Prof. Ewie Kucharskiej-Stasiak:

Wybitna osobowość i niekwestionowany autorytet na rynku nieruchomości.
Swoją praca naukową wniosła istotny wkład w dorobek wiedzy o rynku nieruchomości.
Autorka między innymi:
„Nieruchomości a rynek”,
„Inwestowanie w nieruchomości”,
„Zarządzanie nieruchomościami”.
Wieloletnia przewodnicząca Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Prof. Henrykowi Gawronowi:  
 

Swoim autorytetem naukowym, wiedzą i doświadczeniem wspiera działania środowiska rynku nieruchomości.
Były wieloletni przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Sławomirowi Najnigierowi:

Prezes UMiRM – 1998 rok.
Współautor licencji.

Henrykowi Jędrzejewskiemu:    
        
Wieloletni dyrektor Departamentu Nieruchomości w UMiRM, Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Budownictwa.
Współautor licencji, ich rzecznik i orędownik.

Andrzejowi Hołowni:

Redaktor Naczelny miesięcznika Nieruchomości C.H. Beck, który przekazujący nam co miesiąc najbardziej potrzebne informacje z rynku nieruchomości, udziela odpowiedzi na pytania, prezentuje ludzi i firmy.