Standardy zawodowe

Dr n.hum. Elżbieta Hanna JaskółaStandardy zawodowe jako warunek profesjonalnego zarządzania nieruchomościami        Zadaniem standardów zawodowych jest ukazanie normatywnych zasad i kryteriów, jakimi powinien kierować się zarządca […]

Czytaj więcej

Plusy i minusy wielkiej płyty

Roman Biniszkiewicz i Andrzej Gędziorowski        Budownictwo wielkopłytowe krytykowano już wiele lat temu, nawet wtedy gdy było ono podstawą większości inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Po okresie gospodarki […]

Czytaj więcej

IV Kongres

    IV Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości Temat: Zarządco przyszłości nie należy się bać, przyszłość należy przewidywać Miejsce: Lublin, Zamek Lubelski. Termin: 07 – […]

Czytaj więcej

Wesołych Świąt

  Załączniki yczenia pfszn 1 (467 kB)

Czytaj więcej

“Zarząd powierzony nieruchomością wspólną. Aspekty prawne, finansowe i podatkowe” szkolenie w dniu 11 kwietnia 2011 r.

Wprowadzenie. Istota powiernictwa, powierzenie majątku a powierzenie czynności PROGRAM SZKOLENIA: 1.Zasady określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną 1.1. Określanie sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu […]

Czytaj więcej

“Podziały nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami” szkolenie 15 listopada 2010 r.

Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 ugn) – znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o […]

Czytaj więcej

Komunikacja elektroniczna zarządcy nieruchomości a X Jubileuszowe Seminarium LSZN

Komunikacja elektroniczna zarządcy nieruchomości a X Jubileuszowe Seminarium LSZN   W dniu 10 lutego br. w Słubicach odbyła się konferencja nt. Gospodarka mieszkaniowa: pewność i komfort […]

Czytaj więcej

Reminiscencje po konferencji

Debata nad przyszłością zawodów obsługi rynku nieruchomości w Polsce zdominowała konferencję zorganizowaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości pod znamiennym tytułem „Zawody nieruchomościowe w krajach Unii Europejskiej […]

Czytaj więcej

Koniec uprzywilejowania

Koniec uprzywilejowania czy początek kłopotów?        Z początkiem stycznia 2007 roku kończy się okres pewnego uprzywilejowania spółdzielnimieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego orazsamorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących […]

Czytaj więcej

Wesołych Świąt

Tadeusz Żurowski Wesołych Świąt Kończy nam się rok 2006. Był to rok zamieszania w rządowej administracji. Zmieniały się nazwy ministerstwa, zmieniali się ministrowie. Dla średnio wykształconych […]

Czytaj więcej

Samorząd Zawodowy Zarządców Nieruchomości

Mgr inż. Jarosław ZielińskiSamorząd Zawodowy Zarządców Nieruchomości – Czas na decyzje        Zarządca Nieruchomości to zawód stary jak świat, choć w Polsce, jak wiemy doczekał się […]

Czytaj więcej

Przebudowa i rewitalizacja berlińskich osiedli wielkopłytowych

Roman KrawczykPrzebudowa i rewitalizacja berlińskich osiedli wielkopłytowych na tle realizacji rządowego programu „Stadtumbau – Ost”.        W 2001 roku niemiecki rząd federalny przyjął program „Stadtumbau – […]

Czytaj więcej

III Kongres

    III Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości Temat: Zarządca nieruchomości w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Miejsce: Gdańsk, Ołowianka, Muzeum Morskie. Termin: 23-25 październik […]

Czytaj więcej

“Zarząd powierzony nieruchomością wspólną. Aspekty prawne, finansowe i podatkowe” szkolenie w dniu 11 kwietnia 2011 r.

Wprowadzenie. Istota powiernictwa, powierzenie majątku a powierzenie czynności PROGRAM SZKOLENIA: 1.Zasady określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną 1.1. Określanie sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu […]

Czytaj więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) zarządcy nieruchomości

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwa osób korzystających z usług zarządców nieruchomości, wprowadzono obowiązek posiadania przez zarządców ubezpieczenia OC. Szczegóły ubezpieczenia określa Rozporządzenie […]

Czytaj więcej