“Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” szkolenie w dniu 14 kwietnia 2011 r. r.

Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – ewolucja postanowień umownych w okresie ostatnich dwudziestu lat. Współczesne poglądy na umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Umowy […]

Czytaj więcej

ABC MAKLERA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Szanowni Państwo, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w  projekcie pt. “Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników branży gospodarowania nieruchomościami” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej […]

Czytaj więcej

Walne zgromadzenie CEPI, Florencja 14-15.05.2009

Walne Zgromadzenie CEPI -FLORENCJA  14-15. Maj 2009  Pierwszy raz przedstawiciele trzech federacji zarządców nieruchomości z Polski tj. Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości oraz […]

Czytaj więcej

Nowy obowiązek zarządcy

Przypominamy, że w dniu 31 lipca br. mija termin przekazywania przez licencjonowanych zarządców nieruchomości do urzędów gmin danych o wysokości czynszów za mieszkania nienależące do publicznego […]

Czytaj więcej

Czas spojrzeć w przyszłość

Czas spojrzeć w przyszłość.        Porządek polityczny, który ukształtował się po drugiej wojnie światowej wywarł szczególnienegatywny wpływ na wiele dziedzin życia gospodarczego w Polsce. Do tej […]

Czytaj więcej

Walka o standardy

Tadeusz Żurowski Walka o standardy Zgódźmy się, że są na świecie kraje, które nie miały komunistycznej przerwy w życiorysie, i w których w związku z tym […]

Czytaj więcej

Standardy zawodowe

Dr n.hum. Elżbieta Hanna JaskółaStandardy zawodowe jako warunek profesjonalnego zarządzania nieruchomościami        Zadaniem standardów zawodowych jest ukazanie normatywnych zasad i kryteriów, jakimi powinien kierować się zarządca […]

Czytaj więcej

Plusy i minusy wielkiej płyty

Roman Biniszkiewicz i Andrzej Gędziorowski        Budownictwo wielkopłytowe krytykowano już wiele lat temu, nawet wtedy gdy było ono podstawą większości inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Po okresie gospodarki […]

Czytaj więcej

IV Kongres

    IV Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości Temat: Zarządco przyszłości nie należy się bać, przyszłość należy przewidywać Miejsce: Lublin, Zamek Lubelski. Termin: 07 – […]

Czytaj więcej

Wesołych Świąt

  Załączniki yczenia pfszn 1 (467 kB)

Czytaj więcej

“Zarząd powierzony nieruchomością wspólną. Aspekty prawne, finansowe i podatkowe” szkolenie w dniu 11 kwietnia 2011 r.

Wprowadzenie. Istota powiernictwa, powierzenie majątku a powierzenie czynności PROGRAM SZKOLENIA: 1.Zasady określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną 1.1. Określanie sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu […]

Czytaj więcej

“Podziały nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami” szkolenie 15 listopada 2010 r.

Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 ugn) – znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o […]

Czytaj więcej

Komunikacja elektroniczna zarządcy nieruchomości a X Jubileuszowe Seminarium LSZN

Komunikacja elektroniczna zarządcy nieruchomości a X Jubileuszowe Seminarium LSZN   W dniu 10 lutego br. w Słubicach odbyła się konferencja nt. Gospodarka mieszkaniowa: pewność i komfort […]

Czytaj więcej

Reminiscencje po konferencji

Debata nad przyszłością zawodów obsługi rynku nieruchomości w Polsce zdominowała konferencję zorganizowaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości pod znamiennym tytułem „Zawody nieruchomościowe w krajach Unii Europejskiej […]

Czytaj więcej

Koniec uprzywilejowania

Koniec uprzywilejowania czy początek kłopotów?        Z początkiem stycznia 2007 roku kończy się okres pewnego uprzywilejowania spółdzielnimieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego orazsamorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących […]

Czytaj więcej