SPRZEDAŻ „DOMÓW” I „DZIAŁEK”

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z problematyką sprzedaży domów i działek gruntowych. Powiemy na jakie dokumenty warto zwrócić uwagę, jak uniknąć pułapek, które czekają przy obrocie […]

Czytaj więcej

OBOWIĄZKI ZARZĄDCY PRZY ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI WPISANYMI DO REJESTRU ZABYTKÓW

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków. Przedstawimy także możliwości jakie daje zarządzanie takimi nieruchomości i jak pozyskać środki na […]

Czytaj więcej

Rozliczanie mediów przez wspólnoty mieszkaniowe zwolnione z VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że 20 września 2011 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające m.in. zwolnienie dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie rozliczania mediów związanych z utrzymaniem […]

Czytaj więcej

CZYTANIE DOKUMENTÓW, ZWIĄZKI Z WARTOŚCIĄ I OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI, NIEZGODNOŚCI ZAPISÓW – CO DALEJ ?

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe dokumenty: wypisy z rej. gruntów, mapy geodezyjne, wypisy z rej. budynków i lokali, ksiąg wieczystych, planu miejscowego, dokumentacja techniczna (projekty, […]

Czytaj więcej

ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z rozliczeniami finansowymi i podatkowymi wspólnoty mieszkaniowej   Program szkolenia: 1.Wprowadzenie. Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, granice jej zdolności prawnej, odrębność prawna, […]

Czytaj więcej

ASERTYWNOŚĆ W PRACY

Dla kogo: szkolenie adresowane jest do zarządców nieruchomości oraz do szerokiego grona osób, które z racji swoich obowiązków zawodowych podejmują istotne decyzje, negocjują warunki zawieranych umów […]

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ZMIANY W PRZEPISACH NA PRZESTRZENI OSTATNICH 2 LAT

CEL SZKOLENIA: Przepisy prawa w naszym kraju zmieniają się dynamicznie. Obowiązkiem zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy jest znać je na bieżąco. A w gąszczu zmieniających się przepisów […]

Czytaj więcej

PREZENTACJA FOTOGRAFICZNA NIERUCHOMOŚCI – SPOSÓB NA WYRÓŻNIENIE OFERTY

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat przygotowania portfolia fotogaficznego 1. Odpowiemy sobie na pytanie: Jak przeprowadza się sesję fotograficzną wnętrza u klienta? Jak przygotowć klienta […]

Czytaj więcej

DOKUMENTACJA BUDYNKU ORAZ INWENTARYZACJA OBIEKTOWA

Inwentaryzacja najczęściej kojarzona jest z przeprowadzeniem spisu rzeczy dla bieżących potrzeb danej organizacji, celem określenia stanu posiadania. Szkolenie wskazuje główny, a zarazem zasadniczy cel dokonywanego spisu […]

Czytaj więcej

Wyłączność – a egzekucja zapłaty wynagrodzenia. Przykłady orzecznictwa sądowego

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z podpisywaniem umowy z klauzulą wyłączności oraz z problemami egzekucji zapłaty, które jej towarzyszą. Przedstawimy zapisy, które powinny się znaleźć w […]

Czytaj więcej

SZKOLENIA PAŹDZIERNIK 2011 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza na szkolenia organizowane w ramach ustawicznego doskonalenia dla uczestników rynku nieruchomości. Wszystkie nasze programy zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury: Termin […]

Czytaj więcej

“Perswazja czyli jak skutecznie wpływać na innych” szkolenie 26 września 2011 r.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom merytoryki z zakresu: Istoty procesu komunikacji Likwidowaniu lub niwelowaniu barier komunikacyjnych Skutecznej komunikacji, czyli budowania trwałych mostów porozumienia Rozpoznawania preferowanych stylów […]

Czytaj więcej

“Odsprzedaż mediów we wspólnotach mieszkaniowych” szkolenie 21 września 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA: 1.Zasady ogólne sprzedaży towarów i usług według ustawy o podatku od towarów i usług 2.Sprzedaż towarów i usług w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej, jako […]

Czytaj więcej

“Obowiązki zarządcy wynikające z przepisów p.poż i BHP” szkolenie 19 września 2011 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z ochroną p.poż i bhp na nieruchomości i wynikające z przepisów prawa obowiązki zarządcy nieruchomości. Na szkoleniu zaprezentujemy obecny stan […]

Czytaj więcej

“Tor przeszkód na drodze do rozwiązania umowy najmu i eksmisji” szkolenie 28 września 2011 r.

ADRESACI SZKOLENIA: Wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami, nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno ci inwestycyjni jak i […]

Czytaj więcej