Asertywność i komunikacja w kontaktach z mieszkańcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Realizacja zebrań, spotkań i problemów mieszkańców - 18 lutego 2019 r.

Asertywność i komunikacja w kontaktach z mieszkańcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Realizacja zebrań, spotkań i problemów mieszkańców

Szkolenie dotyczy ściśle aspektów związanych z komunikacją miedzy Zarządcą Nieruchomości a jego otoczeniem, na które składają się zarówno podwykonawcy, mieszkańcy jak i zlecający.

Badania dowodzą, że większość sytuacji kryzysowych i konfliktowych wynika z wadliwej komunikacji i między stronami. Szkolenie ma na celu przedstawienie sposobów komunikacji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W szkoleniu dominującą częścią są zajęcia praktyczne.

Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące, a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (według art. 184 ust. 2 UGN)

W praktyce, praca Zarządcy Nieruchomości polega w dużej mierze na:

  • Komunikacja z mieszkańcami

  • Komunikacja z klientami

  • Negocjowanie z podwykonawcami

  • Tworzenie ofert i analiza rynku

  • Zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie

  • Działanie na rynku konkurencyjności, dbanie o własny wizerunek

W związku z powyższym, PFSZN podjęła się organizacji szkolenia podnoszącego umiejętności menedżerskie, komunikacyjne, branży tak aby usprawnić funkcjonowanie zawodowe Zarządców Nieruchomości.

Do kogo adresowana jest szkolenie:

  • Właściciele i pracownicy firm z branży Zarządzania Nieruchomościami

  • Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowych

  • Przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych

  • Firm działających w szeroko rozumianym rynku nieruchomości

Każdy Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Szkolenie dotyczy ściśle aspektów związanych z komunikacją miedzy Zarządcą Nieruchomości a jego otoczeniem, na które składają się zarówno podwykonawcy, mieszkańcy jak i zlecający.

Badania dowodzą, że większość sytuacji kryzysowych i konfliktowych wynika z wadliwej komunikacji i między stronami. Szkolenie ma na celu przedstawienie sposobów komunikacji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W szkoleniu dominującą częścią są zajęcia praktyczne.

Program szkolenia

09:00 – 09:15

Rejestracja Uczestników, serwis kawowy

09:15 – 10:00

Sytuacje konfliktowe w pracy Zarządców Nieruchomości. Konflikty z mieszkańcami i konflikty w sprawach dotyczących mieszkańców.

10:00 – 10:10

Przerwa kawowa

10:10 – 11:00

Zasady przejrzystej komunikacji. Jak rozmawiać by być wysłuchanym.

11:00 – 11:10

Przerwa kawowa

11:10 – 12:00

Praktyka komunikacji międzyludzkiej. Mówić prosto jasno, skupić się na problemie a nie osobie.

Warsztaty, zebrania wspólnot, spotkania, omawiania problemów

12:00 – 12:10

Przerwa kawowa

12:10 – 13:00

Komunikacja – bariery komunikacyjne, przeciwdziałanie szumom podczas zebrań i spotkań.

Warsztaty

13:00 – 13:45

Kształtowanie dobrej, przejrzystej informacji i komunikacji.

Warsztaty.

13:45 – 14:00

Przerwa kawowa

14:00 – 15:10

Reguły i Techniki wpływu społecznego w praktyce. Narzędzia komunikacji zwrotnej oraz zadbanie o mieszkańców poza sprawami formalnymi. Tworzenie dobrego klimatu wspólnoty i spółdzielni


Miejsce:
ul. Nowogrodzka 49, Warszawa

Koszt: 

290 zł + 23% Vat – członkowie PFSZN,

330 zł + 23% Vat – osoby spoza PFSZN

Trener: Piotr Żołądkowski