Bezpieczeństwo pożarowe a odpowiedzialność zarządcy nieruchomości - 11 marca 2020 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Bezpieczeństwo pożarowe a odpowiedzialność zarządcy nieruchomości”.

Program:

Podstawy prawne odpowiedzialności w ochronie przeciwpożarowej

– podmioty odpowiedzialne

– zakres odpowiedzialności

– odpowiedzialność karna właściciela i zarządcy

– mandat a grzywna w postępowaniu administracyjnym

Wymagania ustawowe w ochronie przeciwpożarowej a akty wykonawcze

Pionowe drogi ewakuacyjne

– ogólne wymagania

– zmiany w zabezpieczeniach klatek schodowych od 1.01.2018 r.

– bezpieczeństwo ekip ratowniczych

Zmiany sposobu użytkowania budynków – problemy i zagrożenia

– wnioski z tragedii w „escape roomie”

Niezgodności wymagań rozporządzenia z wymaganiami ustawowymi

Termin: 11 marca 2020 r., 10:00 – 15:00

Miejsce: SCSK “Żurawia” ul. Żurawia 47, Warszawa

Karta-zgłoszeniowa – Bezpieczeństwo pożarowe a odpowiedzialność zarządcy nieruchomości – 11 marca 2020

Koszt:

250 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN

300 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

Cena obejmuje:

– udział w szkoleniu,

– materiały szkoleniowe,
– przerwy kawowe,
– zaświadczenie o ukończeniu konferencji,

Wykładowca: