Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. “BHP i ochrona pożarowa” w dniu 22 marca 2017 r.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznanie się z praktycznym sposobem dostosowania stanowiska pracy do wymagań prawnych i BHP.
 • Przekaz najistotniejszych zasad bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz procedur reagowania na wypadki w pracy.

Odbiorcy szkolenia:

 • Członkowie wspólnot mieszkaniowych,
 • Administratorzy budynków mieszkalnych i komercyjnych,
 • Pracownicy administracji spółdzielni mieszkaniowej, zasobów komunalnych, tbs, nieruchomości publicznej.

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
 • Ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznych oraz oceny ryzyka związanego z zagrożeniami.
 • Organizacja stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii.
 • Postępowanie w razie wypadków i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Czynniki oddziaływania i zagrożeń w pracy.
 • Pierwsza pomoc powypadkowa.
 • Podstawy ochrony przeciwpożarowej w budynkach.
 • Zapobieganie pożarom.
 • Środki i urządzenia gaśnicze.

Termin: 22 marca 2017 r.

Miejsce: Warszawa, SCSK “Żurawia” ul. Żurawia 47

Koszt: 250 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN

270 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

Wykładowca: