Budowlanka dla "Niebudowlańca" czyli budownictwo dla Opornych. Budownictwo dla opornych-jak to działa? I dlaczego się nie przewraca?

Program szkolenia

Moduł I. Proces inwestycyjny w budownictwie.

 1. Co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?
 2. Kto jest potrzebny na budowie?
 3. Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Moduł II. Podstawowe przepisy w budownictwie.

 1. Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenia wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane).
 3. Normy (obowiązkowe, czy nie?).
 4. „Sztuka budowlana”.

Moduł III. Budownictwo – podstawowe zagadnienia techniczne.

 1. Fundamenty.
 2. Ściany – nośne, czy osłonowe?
 3. Konstrukcje stropów.
 4. Dachy.
 5. Izolacje.
 6. Elementy wykończeniowe.
 7. Zagospodarowanie terenu.

Koszt: 250 zł/osoba -dla osób posiadających licencję

250 zł + 23%VAT- dla osób, które nie posiadają licencji

Termin: 30 listopada 2013 roku

Godziny: 9:00-13:30

Program szkolenia realizuje 6 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Miejsce: Towarowa 22, Warszawa

PROWADZĄCY: MARIUSZ DUSIŃSKI

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Wieloletni pracownik wojskowych jednostek inwestycyjnych. Po rozstaniu z Armią, inspektor nadzoru inwestorskiego obiektów budownictwa mieszkaniowego, biurowo-administracyjnych, przemysłowych i stacji paliw. Od sześciu lat wykonuje rocznie kilkadziesiąt ocen stanu technicznego obiektów budowlanych. Specjalizuje się w opracowaniach audytorskich na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie identyfikacji wad i usterek budynków objętych rękojmią deweloperów. Świadczy usługi doradcze w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko deweloperom, którzy uchylają się od usuwania usterek. Uczestniczy w mediacjach prowadzących do polubownego rozstrzygnięcia sporów.