Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali z dnia 29 lipca 2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych. mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkanowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych z dnia […]

Czytaj więcej