Komitet Stały Rady Ministrów

Kolejna wersja projektu ustawy została w dniu 10 września 2012 r. skierowana pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów, który zajmie się projektem w dniu 13 września 2012 […]

Czytaj więcej

Skarga do Premiera

W dniu 3 września 2012 r. została wysłana skarga do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska na Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz Ministra Transportu, Budownictwa […]

Czytaj więcej

Rozmowy o deregulacji

W dniu 25 maja 2012 r. w Klubie Spadkobierców w Łodzi odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Porozumienia Federacji Rynku Nieruchomości dyskutowali o planowanych krokach w […]

Czytaj więcej

Prezydencja 10. Federacji

W dniu 31 lipca 2012 roku w Łodzi, Pani Maria Kowalska Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych przejęła od Prezydenta Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Pana […]

Czytaj więcej

Odpowiedź na list otwarty Ministra Sprawiedliwości i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

W dniu 31 lipca 2012 roku do Sekretariatu prezydencji 10. Federacji wpłynęły dwa pisma w odpowiedzi na list otwarty 10 Federacji rynku nieruchomości przesłany w dniu 10 lipca […]

Czytaj więcej

XII Kongres PFSZN

Szanowni Państwo, W dniach 12-13 października 2012 roku  Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości organizuje na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich XII […]

Czytaj więcej

Kolejny List Otwarty do Premiera

Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Porozumienie 10. Federacji   Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów RP   List otwarty 10 Federacji Rynku Nieruchomości w […]

Czytaj więcej

Stanowisko Saga Brokers Sp. Z o.o. w sprawie ustawy “deregulacyjnej”

Dom Brokerski Saga Brokers Sp.zo.o. przedstawił opinię w sprawie deregulacji zawodów rynku nieruchomości. W stanowisku ocenił wpływ deregulacji na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i skutki w zakresie […]

Czytaj więcej

Nowy projekt ustawy “deregulacyjnej”

W czwartek, 5 lipca 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości została opublikowana opinia Przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów Pana prof. dr hab. Mirosława Stec. […]

Czytaj więcej

10 Sygnatariuszy Porozumienia

W dniu 25 czerwca 2012 r. do Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie wspólnych działań na rzecz rynku nieruchomości przystąpiła 10 Federacja – Polska Unia Właścicieli […]

Czytaj więcej

Rozmowy o deregulacji rynku nieruchomości

W dniu 15 maja 2012 r. w Klubie Spadkobierców w Łodzi odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Porozumienia Federacji Rynku Nieruchomości dyskutowali  o wizycie u Ministra […]

Czytaj więcej

Projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami zaakceptowany przez 8 Federacji

W odpowiedzi na planowaną deregulację zawodów związanych z rynkiem nieruchomości, Porozumienie 9. Federacji przeprowadziło procedurę uzgadniania własnego projektu zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zaproponowane […]

Czytaj więcej

Projekt ustawy deregulacyjnej

W dniu 23 maja 2012 roku został opublikowanych projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywania niektórych zawodów po konsultacjach społecznych. Projekt ten został skierowany do uzgodnień […]

Czytaj więcej

Nowe władze PFSZN

Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w dniu 1 czerwca 2012 r. powierzyła funkcję w Zarządzie następującym osobom: Maria Kowalska – Prezydent Jarosław Zieliński – […]

Czytaj więcej

Komunikat po spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości

W dniu 14 maja 2012 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowiska rynku nieruchomości z Panem Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Poniżej komunikat w tej […]

Czytaj więcej