“Ustroje majątkowe małzeńskie, odpowiedzialność małżonków za zobowiązania oraz prawo spadkowe” szkolenie 2 grudnia 2010 r.

Szkolenie z zakresu majątkowych ustrojów małżeńskich, prawa spadkowego oraz zobowiązaniowego.

Czytaj więcej

“Obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego”

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązkowych kontroli, podanie ich podstawy prawej oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole.

Czytaj więcej

Szkolenie – Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali

Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali – 17 lutego 2010 Zmiana sposobu zarządu nieruchomością. Zmiana zarządcy nieruchomości, któremu powierzono zarząd. […]

Czytaj więcej

Szkolenia organizowane przez PFSZN w grudniu 2010 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza na szkolenia organizowane w ramach ustawicznego doskonalenia dla uczestników rynku nieruchomości. Wszystkie nasze programy zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury:   […]

Czytaj więcej

“Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” kurs 8-9 grudnia 2012 r.

KURS WEEKENDOWY !!! “Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” w dniach 8-9 grudnia 2012r. zdobądź 24 godziny obowiązkowego doskonalenia w jeden weekend !!!

Czytaj więcej

“Regulacje prawne dla pośredników w obrocie nieruchomościami – stan aktualny” szkolenie 29 września 2011 r.

Na szkoleniu zostanie dokonany przegląd najważniejszych przepisów regulujących prace pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Czytaj więcej

“Analiza wartości rynkowej nieruchomości – czyli co decyduje o cenie i zbywalności nieruchomości” szkolenie 29 listopada 2010 r.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady, podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną pozwalającą na prawidłowe szacowanie realnej, rynkowej wartości przyjmowanej do obrotu nieruchomości.

Czytaj więcej

“Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” szkolenie 26 listopada 2010 r.

  Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – ewolucja postanowień umownych w okresie ostatnich dwudziestu lat. Współczesne poglądy na umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Czytaj więcej

“Aktualne problemy rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych” szkolenie 25 listopada 2010 r.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z rozliczeniem kosztów ciepła i wody w budynkach wielolokalowych.

Czytaj więcej

“Umowa pośrednictwa i jej realizacja. Czy potrafisz podpisać umowę w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności?”

Szkolenie skierowane do wszystkich, którzy chcą perfekcyjnie podejść do klienta i mistrzowsko dokonać realizację umowy na wyłączność. Program szkolenia: 1. Terminologia: a. umowa pośrednictwa w obrocie […]

Czytaj więcej

“Umowy w obrocie gospodarczym – umowy developerskie” szkolenie 22 listopada 2010 r.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat zasad prawidłowego sporządzania umów developerskich oraz nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego sporządzania takich umów.  

Czytaj więcej

“Strategia zarządzania nieruchomościami publicznymi” szkolenie 19 listopada 2010 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi. Jest to specyficzny rodzaj nieruchomości, który wymaga innego podejścia przy zarządzaniu niż większość nieruchomości.

Czytaj więcej

“TECHNIKI WPŁYWU I PRAWA PERSWAZJI Czyli jak skutecznie i etycznie wpływać na decyzje, zachowania i postawę innych” szkolenie 18 listopada 2010 r.

Fakt, że zainteresował Cię tytuł tego szkolenia i czytasz ten tekst świadczy, że chcesz nauczyć się wywierać skuteczny wpływ na swoje otoczenie. Prawdopodobnie pragniesz też, by […]

Czytaj więcej

“Sprawozdawczość i rozliczenia finansowe i podatkowe wspólnoty mieszkaniowej na moment bilansowy”

Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej. Sprawozdawczość finansowa i podatkowa.   Program szkolenia: 1. Wprowadzenie. Wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot prawa i podatnik 2. Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej […]

Czytaj więcej