“Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” kurs 8-9 grudnia 2012 r.

KURS WEEKENDOWY !!! “Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” w dniach 8-9 grudnia 2012r. zdobądź 24 godziny obowiązkowego doskonalenia w jeden weekend !!!

Czytaj więcej

“Regulacje prawne dla pośredników w obrocie nieruchomościami – stan aktualny” szkolenie 29 września 2011 r.

Na szkoleniu zostanie dokonany przegląd najważniejszych przepisów regulujących prace pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Czytaj więcej

“Analiza wartości rynkowej nieruchomości – czyli co decyduje o cenie i zbywalności nieruchomości” szkolenie 29 listopada 2010 r.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady, podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną pozwalającą na prawidłowe szacowanie realnej, rynkowej wartości przyjmowanej do obrotu nieruchomości.

Czytaj więcej

“Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” szkolenie 26 listopada 2010 r.

  Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – ewolucja postanowień umownych w okresie ostatnich dwudziestu lat. Współczesne poglądy na umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Czytaj więcej

“Aktualne problemy rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych” szkolenie 25 listopada 2010 r.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z rozliczeniem kosztów ciepła i wody w budynkach wielolokalowych.

Czytaj więcej

“Umowa pośrednictwa i jej realizacja. Czy potrafisz podpisać umowę w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności?”

Szkolenie skierowane do wszystkich, którzy chcą perfekcyjnie podejść do klienta i mistrzowsko dokonać realizację umowy na wyłączność. Program szkolenia: 1. Terminologia: a. umowa pośrednictwa w obrocie […]

Czytaj więcej

“Umowy w obrocie gospodarczym – umowy developerskie” szkolenie 22 listopada 2010 r.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat zasad prawidłowego sporządzania umów developerskich oraz nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego sporządzania takich umów.  

Czytaj więcej

“Strategia zarządzania nieruchomościami publicznymi” szkolenie 19 listopada 2010 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi. Jest to specyficzny rodzaj nieruchomości, który wymaga innego podejścia przy zarządzaniu niż większość nieruchomości.

Czytaj więcej

“TECHNIKI WPŁYWU I PRAWA PERSWAZJI Czyli jak skutecznie i etycznie wpływać na decyzje, zachowania i postawę innych” szkolenie 18 listopada 2010 r.

Fakt, że zainteresował Cię tytuł tego szkolenia i czytasz ten tekst świadczy, że chcesz nauczyć się wywierać skuteczny wpływ na swoje otoczenie. Prawdopodobnie pragniesz też, by […]

Czytaj więcej

“Sprawozdawczość i rozliczenia finansowe i podatkowe wspólnoty mieszkaniowej na moment bilansowy”

Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej. Sprawozdawczość finansowa i podatkowa.   Program szkolenia: 1. Wprowadzenie. Wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot prawa i podatnik 2. Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej […]

Czytaj więcej

“Podziały nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami” szkolenie 15 listopada 2010 r.

Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 ugn) – znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o […]

Czytaj więcej

“Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” kurs 20-21 listopada 2010 r.

KURS WEEKENDOWY !!! “Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości” w dniach 20-21 listopada 2010 r. zdobądź 24 godziny obowiązkowego doskonalenia w jeden weekend !!!  

Czytaj więcej

“Zarządzanie nieruchomosciami o nieuregulowanych stanie prawnym” szkolenie 8 listopada 2010 r.

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie ustalenia stanu prawnego nieruchomości jako podstawowego elementu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami. Przekazanie informacji na temat roszczeń jakie mogą pojawić się przy […]

Czytaj więcej

“Kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami”

KURS WEEKENDOWY !!! “Kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami” w dniach 10-11 grudnia 2011 r. zdobądź 24 godziny obowiązkowego doskonalenia w jeden weekend !!!

Czytaj więcej

“Sprzedaż działek budowlanych i gruntów rolnych” seminarium 28 października 2010 r.

Pośredniczenie w sprzedaży tzw. działek, czyli wszelkiego rodzaju gruntów wymaga „gruntownej” wiedzy. Klient nie może kupić „kota w worku”. Od pośrednika musi uzyskać zapewnienie, że zaraz […]

Czytaj więcej