W czerwcowym numerze miesięcznika C.H.Beck została zamieszczona informacja o organizowanej I Konferencji PFSZN i CEPI-CEI