"Czytanie map dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych" szkolenie 15 grudnia 2010 r.

Czytanie map dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych

 

PFSZN zaprasza na szkolenie

 

Czytanie map dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych

W programie:

1.Pojęcie i definicja mapy

• układ graficzny

• część opisowa

2.Rodzaje map

•    ewidencyjna

•    zasadnicza

•    ortofotomapa

•    inne

3.Informacje o nieruchomości w mapie ewidencyjnej

• przykłady

• pokazy

• „czytanie”

4.Podstawowe różnice pomiędzy mapą ewidencyjną a mapą zasadniczą

• przykłady mapy zasadniczej

• pokazy

• „czytanie”

5.Ortofotomapa

• przykłady

• identyfikacja

• opis

6.Inne rodzaje map

• urbanistyczna

• syzologiczna

• hałasu

• drogowa

• sytuacyjna

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 15 grudnia 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Ryszard Podladowski licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.