DOKUMENTACJA BUDYNKU ORAZ INWENTARYZACJA OBIEKTOWA

Inwentaryzacja najczęściej kojarzona jest z przeprowadzeniem spisu rzeczy dla bieżących potrzeb danej organizacji, celem określenia stanu posiadania. Szkolenie wskazuje główny, a zarazem zasadniczy cel dokonywanego spisu w naukowym i praktycznym znaczeniu. Szkolenie wskazujące znaczenie prawa w procesie zarządzania nieruchomościami. Stosowanie art. 61-67 prawa budowlanego o utrzymaniu obiektów budowlanych czy zapisów Rozporządzeń Ministra Infrastruktury, należy do obowiązków, które realizowanie wymaga wiedzy i szczególnej staranności

 

KURS TEN POLECAMY

•zarządcom i administratorom nieruchomości
•członkom wspólnot mieszkaniowych
•mieszkańcom zasobów komunalnych i spółdzielczych.
•managerom szczebla kierowniczego

PROGRAM SZKOLENIA:

DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI

1. Szkolenie wskazujące znaczenie prawa w procesie zarządzania nieruchomościami. Stosowanie art. 61-67 prawa budowlanego o utrzymaniu obiektów budowlanych czy zapisów Rozporządzeń Ministra Infrastruktury, należy do obowiązków, które realizowanie wymaga wiedzy i szczególnej staranności.
2. Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z regulacjami przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych oraz z wymaganiami dotyczącymi sporządzania odpowiednich protokołów pokontrolnych. Ponadto uczestnicy zostają zapoznani z rodzajem i treścią instrukcji i regulaminów dotyczących administrowanych budynków.

INWENTARYZACJA OBIEKTOWA

1. Inwentaryzacja najczęściej kojarzona jest z przeprowadzeniem spisu rzeczy dla bieżących potrzeb danej organizacji, celem określenia stanu posiadania.
2. Szkolenie wskazuje główny, a zarazem zasadniczy cel dokonywanego spisu w naukowym i praktycznym znaczeniu.
3. Naukowe podejście przedstawiono w postaci drabiny inwentaryzacyjnej wskazując znaczenie inwentaryzacji fizycznej i inwentaryzacji empirycznej.
4. Praktyczne zastosowanie inwentaryzacji wskazuje na jej fundamentalne znaczenie dla prawidłowego zarządzania każdą organizacją i każdą nieruchomością.
5. Stopniowanie inwentaryzacji w poszczególnych krokach począwszy od spisu ogólnego po spis szczegółowy, umożliwia wykazanie tzw. wymuszonych punktów działania czyli czynnościom każdego zarządcy czy administratora nieruchomości.

Koszt: 290 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 10 października 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej Collegium Varsoviense. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Dyrektor zarządzający TBS Bemowo Sp. z o.o.

Załączniki