Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych

Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych

Czy wiesz…

  • Jak ocenić efektywność, perspektywy oraz porównać do konkurencyjnych obiektów nieruchomość komercyjną?
  • Jak wyznaczyć kluczowe wskaźniki efektywności, które z wyprzedzeniem wskażą nadchodzące problemy w zarządzaniu obiektem?
  • Czym jest i czy opłaca się refinansowanie posiadanych nieruchomości?

Korzyści ze szkolenia:

  • Szkolenie w przystępny sposób podsumowuje i prezentuje główne zagadnienia finansowe związane z nieruchomościami komercyjnymi.
  • Prezentowane są praktyczne modele finasowo-ekonomiczne używane we wszystkich fazach życia nieruchomości.
  • W ramach programu prezentowane są obecne standardy rynkowe wszelkich typów rozliczeń z najemcami.
  • Szkolenie pozwala zrozumieć zasady stosowania oraz przydatność wskaźników ekonomicznych używanych w ocenie efektywności inwestycji.

 

Nasze rozumienie sytuacji:

W dobie nowoczesnego zarządzania nieruchomościami, znaczenia nabiera problematyka zarządzania ekonomiczno-finansowego. Zadaniem  zarządzającego obiektem jest troska o zainwestowany kapitał oraz zapewnienie dochodów na oczekiwanym poziomie. Współczesny model zarządzania nieruchomościami stawia przed zarządzającym wysokie wymagania. Ukazuje potrzebę dokładnej analizy ekonomiczno-finansowej podejmowanych decyzji a realia rynkowe skłaniają property managertów do podejmowania ryzykownych działań. Realizacja celów ekonomiczno-finansowych właściciela, zarówno strategicznych, taktycznych jak i operacyjnych, poprzez instrumenty budżetowania, analizowania i sprawozdania  jest istotnym elementem pracy property managera.

 

Założenia i cele projektu: Warsztat ukierunkowany będzie na wypracowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających zarządzanie wartością nieruchomości,prezentację doświadczeń i najlepszych praktyk w dobie współczesnych realiów rynkowych. Ważnym elementem szkolenia  będzie wskazanie najnowszych trendów i tendencji w zarządzaniu różnymi typami nieruchomościami komercyjnymi pod kątem gospodarki finansowo-ekonomicznej

Dla kogo dedykujemy szkolenie…

Szkolenie skierowane jest do:

zarządców nieruchomości komercyjnych,

właścicieli i kierowników obiektów handlowych,

właścicieli nieruchomości komercyjnych,

facility i property managerów,

dyrektorów i kierowników działów finansowych, osób odpowiedzialnych za kontrolę i utrzymanie obiektów magazynowych i przemysłowych,

wszystkich zainteresowanych tematem wydarzenia

Koszt: 380 zł/osoba 
Termin: 19 września 2013 roku
Godziny: 10.00-16.00 (8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu

materiały szkoleniowe

lunch

całodzienny serwis kawowy

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nieruchomości komercyjna jako inwestycja

2. Podejścia strategiczne podnoszące efektywność finansową

3. Budżetowanie i planowanie finansowe nieruchomości komercyjnych w poszczególnych fazach cyklu życia nieruchomości

Zakup gruntów, ”land banking”

Planowanie finansowe procesu deweloperskiego

Budżetowanie nieruchomości komercyjnych w fazie eksploatacji

Wyjście z inwestycji, ”redevelopment”, strategie sprzedaży.

4. Prowadzenie efektywnych rozliczeń operacyjnych z najemcami w nieruchomościach komercyjnych

Opłaty eksploatacyjne (Service Charge)

Fundusz marketingowy

Fundusz remontowy

Czynsze od obrotu w nieruchomościach handlowych

Add-on factors w nieruchomościach biurowych

Refakturowanie i dostawa mediów

Tenant incentives, entrance fees.

5. Ocena efektywności finansowej – koncepcje i wskaźniki

Wskaźniki operacyjne – dobór KPI’s różnych typów nieruchomości komercyjnych

Wskaźniki finansowe efektywności inwestycji (CM, NPV, IRR, okres zwrotu i inne)

6. Podnoszenie zwrotu z inwestycji w nieruchomości komercyjne – współpraca z bankami.

PROWADZĄCY: Maciej Zackiewicz – doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych. Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Proaktywny i zdolny do inspirowania proaktywnym nastawieniem do działań biznesowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE.
Od 10 lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości.
Obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego grupy kapitałowej APOGEUM, która zajmuje się świadczeniem uslug doradczych, usług pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, a także kompleksową dostawą usług geotechnicznych, geodezyjnych i projektowych dla podmiotów działających na rynku nieruchomości.