Konferencja 17.06.2009 r. Funkcjonowanie zawodów regulowanych na rynku nieruchomości

Konferencja “Funkcjonowanie zawodów regulowanych na rynku nieruchomości wg Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym” stowarzyszenia członkowskie zarządców i pośredników

 „Funkcjonowanie zawodów regulowanych na rynku nieruchomości wg Dyrektywy

o usługach na rynku wewnętrznym”

17 czerwca 2009 roku,

siedziba Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4, Warszawa

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Marii Kowalskiej Prezydent PFSZN miło nam poinformować, że Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości 17 czerwca 2009 roku (środa) organizuje wspólnie z Polską Federacją Zarządców Nieruchomości i Polską Federacją Rynku Nieruchomości konferencję pod patronatem Pana Olgierda Dziekońskiego Ministra Infrastruktury

Prowadzone w Ministerstwie Gospodarki prace nad wdrożeniem do prawa polskiego dyrektywy i usługach koncentrują się na:

  1. Zagwarantowaniu swobody świadczenia usług w Polsce poprzez przygotowanie przepisów znoszących ograniczenia w transgranicznym świadczeniu usług oraz usunięciu barier dla polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby świadczyć usługi w UE.

  2. Zniesieniu i ułatwieniu dostępu do wykonywania działalności gospodarczej poprzez usunięcie nieuzasadnionych koncesji, zezwoleń, licencji itp. Dyrektywa wprowadza jednolite kryteria udzielania zezwoleń.

  3. Wprowadzeniu pojedynczych punktów konsultacyjnych, które mają umożliwić przedsiębiorcy dopełnienie w jednym miejscu wszelkich procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego są zawodami regulowanymi – jaki wpływ na regulacje i obowiązki tych zawodów będzie miała implementowana do końca grudnia 2009 roku dyrektywa, jak reprezentanci zawodów nieruchomościowych widzą ich przyszłość? To wszystko na konferencji już 17 czerwca br.

Do uczestnictwa w konferencji zaprosiliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego oraz Dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki, którzy przedstawią nam etap prac nad wdrożeniem Dyrektywy o usługach w Polsce.

O założeniach dyrektywy i głównym jej przesłaniu dowiecie się Państwo z prelekcji dr Rajmunda Szulca, który jest autorem książki Usługi bez granic. Dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym UE.

Równocześnie informujemy, że reprezentanci trzech Federacji uczestniczyli w dniach 13-15 maja br. w konferencji CEPI, we Florencji poświęconej m. in. unijnej standaryzacji usług zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, a wypracowane kierunki  zaprezentują podczas swojego wystąpienia w programie ww. konferencji, której szczegółowy program doślemy. Konferencja spełnia wymogi ustawicznego kształcenia.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 Organizatorzy konferencji:

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości

Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Załączniki