INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, CZYLI PSYCHOLOGIA W POŚREDNICTWIE

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z prowadzeniem biura obrotu nieruchomościami w kontekście zasad etyki zawodowej i kompetencji „miękkich”.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Wprowadzenie. Psychologia, techniki wpływu społecznego, negocjacje. Manipulacja a techniki wpływu społecznego – różnice i podobieństwa. Etyka stosowania technik wpływu społecznego.


2. Rozpoznanie potrzeb klienta. Słuchanie, czy słyszenie. Empatia. Typy osobowości i typy klientów. Sposoby postępowania. Narzędzia poznawania i rozumienia interesów klienta. Asertywność. Asertywna odmowa, asertywna reakcja na krytykę. Przekonywanie do swojej racji.


3. Skuteczne domykanie transakcji. Negocjowanie warunków umowy o pośrednictwo, negocjowanie kontraktu w imieniu klienta. Negocjacje i mediacje. Domykanie negocjacji –sposoby i zasady prowadzenia negocjacji. Mowa ciała. Jak sprawić, aby klient wybrał proponowane przez nas rozwiązanie i był z tego zadowolony. Zasada win-win.


4. Zastosowanie psychologii, znajomości technik wpływu społecznego w codziennej pracy w pośrednictwie. Case study. Przykłady sytuacji pozornie „nie do uratowania”, które zaowocowały udanym kontraktem. Przykłady typowych błędów, podczas prowadzenia rozmów z klientami.

 

Koszt: 270 zł/osoba (200 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 16 listopada 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Joanna Lebied
ź licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Z rynkiem nieruchomości związana nieprzerwanie od 1988 roku. Autorka wielu analiz rynku nieruchomości i publikacji prasowych cyklicznie ukazujących się w liczących się tytułach prasowych. Autor i trener licznych szkoleń dla sektora nieruchomości odbywających się na terenie całego kraju. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność zawodową oraz pracę na rzecz środowiska zawodowego.