Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność

Celem szkolenia jest m.in.:

 • przybliżenie istoty i charakteru użytkowania wieczystego
 • pokazanie dlaczego warto przekształcać to prawo we własność
 • pokazanie jak przekształcić prawo użytkowanie wieczystego w prawo własności

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność

1.      Czym jest użytkowanie wieczyste i po co je się ustanawia

 • rys historyczny – antenaty użytkowania wieczystego
 • przedmiotowy i podmiotowy zakres użytkowania wieczystego
 • obecne funkcje użytkowania wieczystego

2.      Dlaczego warto przekształcać użytkowanie wieczyste we własność

 • charakter prawny użytkowania wieczystego
 • czy użytkowanie wieczyste jest rzeczywiście wieczyste
 • charakter prawny własności

3.      Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o przekształcenie

 • czy każdy może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie
 • podmioty uprawnione do wystąpienia wnioskiem o przekształcenie:
  • · osoby fizyczne
  • · osoby prawne
 • kiedy traci się przymiot osoby uprawnionej

4.      Procedura rozpatrywania wniosku o przekształcenie

 • jaki jest tryb rozpatrywania wniosków o przekształcenie
 • prawa i obowiązku stron w postępowaniu o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • jak się odwoływać od decyzji odmawiającej przekształcenia tego prawa

5.      Jakie są koszty związane z przekształceniem

 • opłaty i ich bonifikaty
 • rozłożenie na raty i zabezpieczenie wierzytelności
 • warunki nieodpłatnego przekształcenia

6.      Co się zmieniło w przepisach

 • najważniejsze zmiany w ustawie

Adresaci szkolenia:

 • Podmioty posiadające prawo użytkowania wieczystego:

o      właściciele lokali z udziałem w gruncie w postaci prawa użytkowania wieczystego,

o      wspólnoty mieszkaniowe, w których właściciele lokali posiadają udział w użytkowaniu wieczystym,

o      spółdzielnie mieszkaniowe,

o      inne podmioty posiadające prawo użytkowania wieczystego,

o      potencjalni nabywcy tego prawa

 • Podmioty odpowiedzialne za przekształcanie użytkowania wieczystego we własność:

pracownicy starostw (urzędów powiatowych) lub miast na prawach powiatu,

pracownicy innych urzędów samorządowych, tj. urzędów marszałkowskich, urzędów miast, czy też urzędów gmin

Pytania, na które dostaną odpowiedzi uczestnicy szkolenia:

 • dlaczego warto przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność
 • kto może występować z wnioskiem o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • jaka jest procedura przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
 • jakie są opłaty związane z przekształceniem tego prawa
 • jakie nastąpiły największe zmiany w przepisach dotyczących przekształcania tego prawa

Koszt: 250 zł/osoba (180 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 21 listopada 2012 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Jarosław Kowszuk: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletni pracownik merytoryczny związany ze sferą publiczną, prawem oraz nieruchomościami. Autor licznych publikacji z zakresu nieruchomości, w tym dotyczących kwestii gospodarowania mieniem publicznym. Prowadzący różne szkolenia, dotyczące nieruchomości (jednocześnie ich autor). Prowadzi zajęcia na praktykach przygotowujących do zawodu zarządcy nieruchomości. W swojej pracy pełnił m.in. takie funkcje jak zastępca naczelnika w Wydziale Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zastępca kierownika Administracji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Był ponadto członkiem komisji partycypacyjnej TBS Mokotów m.st. Warszawy. We wcześniejszej pracy przygotowywał m.in. interpretacje prawa (postanowienia)  wydawane przez organy podatkowe. Obecnie jest kierownikiem Zespołu ds. Powierzonych Nieruchomości w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Publicysta i ekspert miesięcznika branżowego ,,Administrator”, gdzie prowadzi internetowe forum dyskusyjne ,,Prawo i nieruchomości publiczne”.