Komunikacja elektroniczna zarządcy nieruchomości a X Jubileuszowe Seminarium LSZN

Komunikacja elektroniczna zarządcy nieruchomości

a X Jubileuszowe Seminarium LSZN

  W dniu 10 lutego br. w Słubicach odbyła się konferencja nt. Gospodarka mieszkaniowa: pewność i komfort dzięki innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym. Organizatorami byli: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i niemieckie stowarzyszenie  Mobkom.

Gościem honorowym był Piotr Styczeń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W swoim inauguracyjnym wykładzie omówił wpływ nowoczesnych narzędzi informatycznych na sylwetkę współczesnego zarządcy nieruchomości. Obecnie uczestnik rynku nieruchomości wspomagany przez nowoczesne rozwiązania informatyczne może w pełni sprostać oczekiwaniom jakie stawia przed nim wymagający rynek. Zawód zarządcy nieruchomości  regulowany przez  ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami,  a w ślad za tym zmieniające się prawo budowlane i podatkowe stawiają przed osobami wykonującym go coraz większe wymagania, niezbędne jest ciągłe doskonalenie zawodowe. W dzisiejszym świecie  funkcjonowanie bez dostępu do Internetu, braku narzędzi informatycznych czy braku urządzenia jakim jest komputer pozostawia nas na w nienajlepszym świetle. Komputer wraz z oprogramowaniem stał się oknem na świat. Tym samym trudno sobie wyobrazić zawody związane z rynkiem nieruchomości bez istniejących witryn internetowych, adresów mailowych itp. Nowoczesny zarządca dzięki dostępnej ofercie oprogramowania komputerowego jest wspierany na każdym kroku swojej pracy. Począwszy od  możliwości zamieszczenia informacji o swojej firmie, komunikacji po wspomaganie procesów decyzyjnych z wykorzystaniem skomplikowanych metod matematycznych czy statystycznych.

Przedstawiciele Mobkom reprezentowani przez Zarząd w składzie: Jurgen Busacker, Thomas Tendick, Jorg Lorenz zapoznali uczestników konferencji ze swoją ofertą produktową, a wśród nich programy monitorujące nieruchomości, ułatwiające funkcjonowanie ich mieszkańcom, właścicielom czy  zarządcom np. poprzez zdalny monitoring, automatyczne regulowanie temperatury w pomieszczeniach – w zależności od zmieniających się warunków otoczenia, kontroli przepływu wody, energii elektrycznej, oszczędności przy utracie ciepła, a także monitoring osób chorych i wiele innych.

Kazimierz Korpowski Członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości po wysłuchaniu referatów podzielił się ze zgromadzonymi swoimi refleksjami dotyczącymi wykonalności zaproponowanych rozwiązań:

– niemieckie rozwiązania odnoszą się do niemieckiej codzienności w zarządzaniu nieruchomościami z zastosowaniem niemieckich technik informatycznych. W Polsce, ze względu na różnice w ustawodawstwie, panują inne uwarunkowania; gotowe niemieckie rozwiązania nie są dostosowane 1:1 do rozwiązania codziennych zadań w Polsce;

– jeśli Mobkom stworzy po obu stronach granicy odpowiednie warunki to zarządcy nieruchomości chętnie wniosą do projektów codzienne tematy. Dokona tego nie organizacja, lecz konkretne przedsiębiorstwa zarządzania nieruchomościami.

            W połowie maja br. Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, członek PFSZN, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. organizuje już po raz dziesiąty, tym razem, Jubileuszowe Seminarium nt. Rewitalizacja, nowoczesne zarządzanie, nowe wyzwani. Tematem wiodącym będzie certyfikacja energetyczna budynków. Ponadto zostaną podjęte tematy tj.: zarządzanie nieruchomościami, ekologiczna energia dla budownictwa, rewitalizacja zasobów mieszkaniowych, rozwój budownictwa mieszkaniowego, nowoczesne materiały dla budownictwa, finansowanie Wspólnot Mieszkaniowych, informatyka służbie i na rzecz nieruchomości oraz inwestowanie w nieruchomości.. Tym samym autor przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy na konferencji postanowił wykorzystać Internet i jego zasoby do zakomunikowania potencjalnie zainteresowanym uczestnikom rynku nieruchomości o organizowanym przedsięwzięciu. Po przejrzeniu  setek stron internetowych, przeanalizowaniu ich zawartości autor doszedł do przykrego wniosku, że instytucje zarządzające nieruchomościami typu spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarowania nieruchomościami, TBSy, wspólnoty mieszkaniowe itp. nie posiadają, oprócz tradycyjnych adresów pocztowych, numerów telefonów i faksów, możliwości elektronicznego komunikowania się między sobą. Nowoczesne narzędzia wspomagające pracę polskiego uczestnika rynku nieruchomości i liczne udogodnienia są niestosowne w codziennej pracy. Wybrany kanał dystrybucji okazał się nie trafiony. Jak zwykle rzeczywistość okazała się zupełnie inna niż teoria. Wbrew wszystkiemu autor nie poddaje się i zaprasza  Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w X Jubileuszowym Seminarium. Po szczegóły odsyłamy na stronę  http://www.zarzadcy.com.pl/szkolenia/Seminarium-Rewitalizacja,-nowoczesne-zarzadzanie,-nowe-wyzwania-Sierakow-k/Miedzychodu-14.05.2009/0/0/1/94.html.

Kazimierz Korpowski Członek Zarządu PFSZN