Karta-zgłoszeniowa-Komunikacja interpersonalna w biznesie nieruchomościowym-20.02.2019