Koszty eksploatacyjne w nieruchomościach komercyjnych (naliczanie i rozliczanie)

Zapraszamy na szkolenie pt. “Koszty eksploatacyjne w nieruchomościach komercyjnych (naliczanie i rozliczanie)”

Program:

1. Identyfikacja kosztów eksploatacyjnych nieruchomości:

 • inwentaryzacja obiektu,
 • dokumentacja techniczna,
 • dokumentacja eksploatacyjna.

2. Rodzaje i podziały kosztów eksploatacyjnych:

 • koszty budżetowe, pozabudżetowe,
 • koszty główne, rodzajowe,
 • koszty indywidualne, wspólne,
 • koszty stałe, zmienne,
 • koszty przenaszalne, nieprzenaszalne,

3. Podstawy prawne naliczania kosztów eksploatacyjnych:

3.1. umowa najmu:

 • powierzchnia podmiotu najmu (PPN),
 • przyporządkowanie kosztów eksploatacyjnych dla danej PPN,
 • określenie sposobu naliczania opłat eksploatacyjnych,
 • określenie formy i terminów płatności,
 • określenie sposobu i formy zabezpieczenia płątności opłąt eksploatacyjnych.

3.2. dokumentacja wewnętrzna (firmy, obiektu)

 • regulaminy, instrukcje, wytyczne.

4. Formy płatności opłat eksploatacyjnych:

4.1. zaliczki (okresowe),

4.2. ryczałty,

4.3. fundusze,

4.4. bieżące fakturowanie.

5. Rozliczanie opłat eksploatacyjnych:

5.1. zgodne z pkt. 3,

5.2. rozwiązywanie spraw spornych (awarie, sprawy niebudżetowe itp.)

6. Uchybienia w pracy zarządcy nieruchomości w zakresie naliczania i rozliczania opłat eksploatacyjnych.

Termin: 27 marca 2017 r.

Miejsce: Warszawa, SCSK „ŻURAWIA”, ul. Żurawia 47.

Koszt:

 • 250 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN
 • 270 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

Wykładowca: