Książka obiektu budowlanego i prowadzenie dokumentacji obiektowej - 28 lutego 2020 r.

Już dzisiaj zapisz się na szkolenie pt. “Książka obiektu budowlanego i prowadzenie dokumentacji obiektowej”, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r.

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości,
 • administratorów budynków mieszkalnych i komercyjnych
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, TBS, nieruchomości publicznych.

Program szkolenia:

 1. Analiza bieżących zmian w ustawie Prawo Budowlane.
 2. Podstawy prowadzenia KOB.
 3. Metodologia wpisów.
 4. Ocena stopnia zużycia obiektów – ćwiczenia praktyczne.
 5. Zasady prawidłowego wykonywania protokółów kontroli okresowych.
 6. Rola protokołów w procesie likwidacji szkód.
 7. Odpowiedzialność zarządcy w zakresie prowadzenia dokumentacji podstawowej.
 8. Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej instalacji obiektowych.

Termin: 

 • 28 lutego 2020 r.

Miejsce:

Warszawa, ul. Nowogrodzka 49

Koszt:

 • 300 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN
 • 350 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

Karta zgłoszeniowa – KOB – 28 lutego 2020 r.

Witold Malinowski – zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. W latach 2003 – 2005 – zarządca nieruchomości Centrali Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, od 2005 do 2011 roku – dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo- Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zarządzający innymi nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Działalność dydaktyczna: wykładowca (m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Menedżerskiej) problematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie inwentaryzacji zasobów, utrzymania technicznego struktury, prowadzenia gospodarki budżetowej, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, rozliczania mediów; prowadzący zajęcia na praktykach zawodowych dla kandydatów na zarządców nieruchomości i pośredników obrocie nieruchomościami; prelegent na szkoleniach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Zaangażowany społecznie: Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA; członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych; członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.