17 kwietnia 2018 r. - Książka obiektu budowlanego i prowadzenie dokumentacji obiektowej

Już dzisiaj zapisz się na szkolenie pt. “Książka obiektu budowlanego i prowadzenie dokumentacji obiektowej”, które odbędzie się w dniu 17 kwiertnia 2018 r.

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości,
 • administratorów budynków mieszkalnych i komercyjnych
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, TBS, nieruchomości publicznych.

Program szkolenia:

 1. Analiza bieżących zmian w ustawie Prawo Budowlane.
 2. Podstawy prowadzenia KOB.
 3. Metodologia wpisów.
 4. Ocena stopnia zużycia obiektów – ćwiczenia praktyczne.
 5. Zasady prawidłowego wykonywania protokółów kontroli okresowych.
 6. Rola protokołów w procesie likwidacji szkód.
 7. Odpowiedzialność zarządcy w zakresie prowadzenia dokumentacji podstawowej.
 8. Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej instalacji obiektowych.

Termin: 

 • 17 kwietnia 2018 r. Warszawa

Miejsce:

Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, IV piętro

Koszt:

 • 250 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN
 • 280 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy