Korzyści ze szkolenia:

  • Na szkoleniu omówione zostaną podstawy obowiązkowych przeglądów.
  • Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe przeglądy, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie.
  • Omówiona będzie książka obiektu budowlanego, która służy do dokumentowania przeprowadzonych przeglądów.
  • Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż jak prowadzić książkę obiektu budowlanego.
  • Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

Odbiorcy szkolenia:
•    pracownikom nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
•    członkom wspólnot mieszkaniowych,
•    mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych,
•    zasobów komunalnych
•    budownictwa społecznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a.    Analiza zmian w Ustawie prawo budowlane

b.    Podstawy prowadzenia KOB

c.    Metodologia dokonywania wpisów

d.    Ocena stopnia zużycia obiektów

i.     Ćwiczenia praktyczne

e.    Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych

f.       Rola protokołów w procesie likwidacji szkód

g.    Odpowiedzialność zarządcy w zakresie prowadzenia dokumentacji podstawowej

h.     Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej instalacji obiektowych

BUDŻETY

a.    Tworzenie planów gospodarczych

b.    Sporządzanie budżetu operacyjnego dla nieruchomości komercyjnych

c.    Sporządzanie budżetu inwestycyjnego dla nieruchomości komercyjnych

 

Koszt: 290 zł/osoba (232 zł dla członków PFSZN)

Termin: 5 kwietnia 2013 roku
Godziny: 10.00-16.00 (8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 lok. 2

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Witold Malinowski

Licencjonowany zarządca nieruchomości, zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Były dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo- Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami.  Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. w SGH prowadzący praktyki zawodowe dla zarządców. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA oraz Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej-podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.