W kwietniowym numerze miesięcznika C.H.Beck ukazał się artykuł Pana Jarosława Zielińskiego nt. “Nowe wyzwania zarządcy – spółdzielnie mieszkaniowe”

Załączniki