NOWE REGULACJE W ZAKRESIE HIPOTEKI I PRAWA SPADKOWEGO

RELACJE FORMALNOPRAWNE KLIENT, KONSUMENT A POŚREDNIK, PRZEDSIĘBIORCA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI


PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Hipoteka po nowemu czyli regulacje w zakresie hipoteki po 20 lutym 2011 r.
a. Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe – istota zmian
b. Rodzaje hipotek; hipoteka umowna, łączna, przymusowa, ustawowa, 
c. Kwestia rozporządzeń opróżnionym miejscem hipotecznym, wygaśnięcie hipoteki

 


2. Co nowego w prawie spadkowym? Czyli nowela Kodeksu cywilnego z dnia 18 marca 2011 roku. Zmiany w zasadach dziedziczenia. Zapis zwykły. Zapis windykacyjny. Polecenie. Wykonawca testamentu.

 


3. Relacje – Klient, Konsument, Przedsiębiorca wykonujący usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Dokumentacyjna podstawa relacji formalnych.


4. Praktyka zapisów w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
a. zagrożenia stosowania klauzul abuzywnych. 
b. nowe klauzule abuzywne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 

Koszt: 270 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 25 listopada 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Zbigniew Kubiński – ekspert rynku nieruchomości, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 1989 roku zajmujący się pośrednictwem w obrocie Nieruchomościami. Od 1995 r. roku członek założyciel Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej z siedzibą w Łodzi i jego prezes w latach 1995-2001. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przez blisko osiem lat był członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w którym pełnił między innymi funkcję wiceprezydenta a także prezydenta PFRN. Posiada Złotą Odznakę PFRN i szereg innych wyróżnień. Członek honorowy kilku Stowarzyszeń rynku nieruchomości. Założyciel Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.