W dniach 29-30 czerwca 2018 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

W następstwie wyborów do władz Federacji ukonstytuował się Zarząd w składzie:

  • Jolanta Janasik – Prezydent
  • Tomasz Pardo – Wiceprezydent
  • Witold Malinowski – Członek Zarządu
  • Maria Anna Kuczyńska – Członek Zarządu
  • Ewa Klechowicz – Członek Zarządu

W wyniku wyborów do Komisji  Rewizyjnej weszli:

  • Maria Kowalska – Przewodniczący Komisji
  • Bibianna Paluch – Koźmińska – Członek Komisji
  • Halina Grączewska- Członek Komisji