Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami - interpretacja Ministerstwa

W dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym zarządców nieruchomości. Nowe przepisy będą obowiązywać od dnia 1 września 2017 r.

Najistotniejsze zmiany to:

  • wprowadzenie definicji zarządcy nieruchomości,
  • zdefiniowanie działalności zarządzania nieruchomościami,
  • kopia dokumentu ubezpieczenia jako załącznik do umowy o zarządzanie nieruchomościami,
  • kary finansowe za wykonywanie czynności określonych w umowie o zarządzanie bez wymaganej formy organizacyjnej,
  • kary finansowe za nieprzestrzeganie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przedsiębiorców.

 

Zapraszam do zapoznania się z treścią Ustawy (artykuły dotyczące zarządców nieruchomości str.  7-8).