Seminarium "Ochrona danych osobowych w pracy Zarządcy Nieruchomości"

Zapraszamy na seminarium pt. “Ochrona danych osobowych w pracy Zarządcy Nieruchomości”

Seminarium skierowane jest do:
 • zarządców nieruchomości,
 • administratorów budynków mieszkalnych i komercyjnych
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, TBS, nieruchomości publicznych.
Program:
 1. Zasady ochrony danych osobowych

 • pojęcie danych osobowych – omówienie na przykładach (np. dane osobowe wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni,)
 • pojęcie administratora danych osobowych – omówienie na przykładach (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa,)
 • pojęcie podmiotu przetwarzającego Zarządca nieruchomości jako podmiot, któremu, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzono przetwarzanie danych
 • pojęcie zbioru danych osobowych – omówienie na przykładach (np. zbiór danych osobowych wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni)
 • pojęcie przetwarzania danych osobowych – omówienie na przykładach ( operacje przetwarzania danych we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach)
 • zasady przetwarzania danych osobowych – zasada celowości, proporcjonalności, ograniczenia czasu

  2. Legalność przetwarzania danych

 • zgoda podmiotu danych jako podstawa przetwarzania: warunki prawidłowo wyrażonej zgody
 • umowa jako podstawa przetwarzania danych osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych w oparciu o przepis prawny
 • prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych – omówienie dopuszczalności stosowania tej przesłanki w poszczególnych branżach
 • obowiązek informacyjny wobec podmiotów danych – omówienie obowiązku na przykładach z uwzględnieniem treści klauzul obowiązku informacyjnego; obowiązek informacyjny we wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni

  3. Powierzenie danych do przetwarzania

 • zarządca nieruchomości jako podmiot, któremu, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzono przetwarzanie danych
 • umowa o zarządzanie nieruchomością a umowa o powierzenie danych do przetwarzania – typowe klauzule powierzenia;
 • odpowiedzialność administratora danych oraz przetwarzającego w sytuacji powierzenia danych
 • pojęcie powierzenia i podpowierzenia danych do przetwarzania na przykładach (zarządzanie nieruchomościami, kadry, IT, marketing, hosting)
 • hosting, przetwarzanie danych w chmurze – jako specyficzne przykłady powierzenia danych do przetwarzania

  4. Udostępnianie danych osobowych:

 • pojęcie
 • przesłanki dopuszczalności udostępniania
 • przykłady z administracji publicznej, spółdzielni, oświaty, branży medycznej
 • powierzenie a udostępnienie

  5. Bezpieczeństwo danych

 • obowiązek zabezpieczenia danych;
 • zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa;
 • dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych: polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

  6. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z 27.04.2016 r. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych.

 • Nowe ujęcie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 • Podejście oparte na ryzyku jako podstawa odpowiedzialności administratora danych podmiotu przetwarzającego. Charakterystyka podejścia i kluczowe założenia w jego stosowaniu.

 • Wymóg oceny skutków przetwarzania w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

 • Administracyjne kary pieniężne

Termin:
 • 19 lipca 2017 r. (Warszawa) 12:00-15:00
Miejsce:

Centrum Szkoleniowe Pankiewicza, Warszawa, ul. Pankiewicza 3.

Koszt:
 • 170,00 zł./os. + 23 % VAT – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN
 • 190,00 zł./os. + 23 % VAT – pozostali uczestnicy
Wykładowca: