Pierwsze stowarzyszenie zrzeszające

 

    pierwsze stowarzyszenie zrzeszające
profesjonalnych zarządców
nieruchomości komercyjnych

 

Obecnie w Warszawie istnieje kilka stowarzyszeń skupiających w swoich szeregach praktyków zawodu zarządcy nieruchomości. Jednak Warszawskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Komercyjnych – WSZNK jest pierwszym, które zrzesza licencjonowanych zarządców nieruchomości komercyjnych.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
W dniu 7 stycznia 2003 w Warszawie, pod patronatem Pana Prezydenta Tadeusza Żurowskiego, odbyło się pierwsze walne zebranie członków Stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru władz.
Prezesem został Ryszard Jelonek -Prezes Ilmet Sp. z o.o.,
Wiceprezesem – Piotr Machałowski, Naczelnik d/s Zarządzania Obiektami Departamentu Zarządzania Nieruchomościami w Citicorp w Warszawie,
Skarbnikiem – Izabela Mucha, Zarządca Nieruchomości w Cushman&Wakefield Healey &Baker,
Członkiem Zarządu – Michał Skaliński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Nieruchomościami w Cushman&Wakefield Healey &Baker,
Członkiem Zarządu – Elio Szmawonian-Ichkanian, Senior Project Manager w Mace Sp. z o.o.

STOWARZYSZENIE

WSZNK to grupa doświadczonych zarządców nieruchomości komercyjnych pracujących na co dzień w renomowanych firmach zarówno polskich, jak i zachodnich. Są wśród nas przedstawiciele m.in: Cushman&Wakefield Healey&Baker, Ilmet Sp. z o.o., Citicorp, ITI Poland, Sodexho, Toyota, Mace Sp. z o.o., ING Real Estate, Apsys Sp. z o.o.
Tak dobrani członkowie Stowarzyszenia łączą w sobie fachową wiedzę z ogromną praktyką i nowoczesnym podejściem do zarządzania nieruchomościami.

Nasunąć się może pytanie, jaki jest sens tworzenia kolejnego stowarzyszenia zarządców nieruchomości, czemu ma ono służyć i jakie korzyści wynikają z członkostwa?
Celem naszego Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych zarządców nieruchomości komercyjnych poprzez organizowanie konferencji, kursów, wykładów, dyskusji i wszelkiego rodzaju szkoleń obejmujących swym zakresem całość zagadnień związanych z nieruchomościami.
Dlatego też, w 2003 przystąpiliśmy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości. Członkostwo w PFSZN daje możliwość naszym zarządcom uczestnictwa po preferencyjnych niejednokrotnie cenach w konferencjach, szkoleniach, sympozjach dotyczących rynku nieruchomości.

Korzyścią jest niewątpliwie możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami zawodu zarządcy, czy też organizacjami innych zawodów rynku nieruchomości o podobnym charakterze, działającymi na forum zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, a przede wszystkim możliwość korzystania z tak wybitnego ośrodka wymiany doświadczeń i opinii, w przyjemnej atmosferze – przy kawie, herbacie, na bankiecie czy wspólnej kolacji.

DROGA DO CZŁONKOSTWA

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy licencjonowany zarządca nieruchomości, który uzyskał pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wszystkich zainteresowanych członkostwem w WSZNK zapraszamy do siedziby naszego Stowarzyszenia mieszczącej się w budynku City Center w Warszawie, przy ulicy Złotej 44/46, I piętro.
Serdecznie zapraszamy w każdy wtorek i czwartek, w godzinach 18.00-20.00.

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
City Center
ul. Złota 44/46
00-120 Warszawa,
tel./ faks +48 22 625 19 75
e-mail: wsznk@op.pl

Więcej informacji na temat WSZNK znaleźć można na naszej stronie internetowej: www.wsznk.pl

Izabela Mucha
Członek Zarządu WSZNK