PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I NIEZABUDOWANYCH

Omówienie podstaw prawnych podziałów nieruchomości gruntowych i zabudowanych oraz procesów i procedur wymaganych w celu realizacji podziału . Warsztatowe omówienie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej, wskazanie problemów przebiegu instalacji zasilających. Przykłady podziałów geodezyjnych, podziały budynków w pionie, podział nieruchomości zabudowanych w drodze wyodrębnienia lokali samodzielnych, omówienie służebności.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przypomnienie i omówienie wybranych regulacji prawnych w zakresie regulacji związanych z podziałami nieruchomości
– prawo geodezyjne i kartograficzne 
–  zagospodarowanie przestrzenne
– gospodarowanie nieruchomościami
– własność lokali
–  prawo budowlane

 

2. Warsztaty z przykładowymi dokumentami wymaganymi lub pomocnymi w procesie podziału nieruchomości niezabudowanych
–  uwarunkowania i ograniczenia formalne
–  podziały geodezyjne, rozgraniczenia- procedury, dokumentacja (działki, drogi dojazdowe)

 

3. Warsztaty z przykładowymi dokumentami wymaganymi lub pomocnymi w procesie podziału nieruchomości zabudowanych
–  uwarunkowania i ograniczenia formalne
–  podziały geodezyjne, procedury, dokumentacja (działki, drogi dojazdowe, służebności)
–  podziały quoad usum a podział geodezyjny, 
–  Podział w drodze wyodrębnienia lokali samodzielnych – procedura, dokumentacja.


Koszt: 270 zł/osoba (200 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 30 listopada 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Maria Mogiłko
– posiada ponad 20letnie doświadczenie zawodowe w pracy rzeczoznawcy majątkowego i projektanta budowlanego. Posiada uprawniania projektowe i budowlane jest rzeczoznawca oraz pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie zagadnień związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.