posiedzenie CEPI - Wiedeń 28 lutego 2019 r. - 1 marca 2019 r.

W dniach 28 lutego 2019 r. - 1 marca 2019 r. w Wiedniu odbyło się spotkanie, 
w którym wzięli udział wysokiego szczebla prezesów i dyrektorów generalnych Stowarzyszeń członkowskich CEPI
Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy na poziomie krajowym i europejskim.
W tym wydarzeniu wzięli również udział nasi przedstawiciele: 
Jolanta Janasik – Prezydent PFSZN, 
Tomasz Pardo – Wiceprezydent PFSZN,
 Jarosław Zieliński – Prezydent CEPI-członek PFSZN.

  
Po dwóch dniach spotkań odbyła się prestiżowa impreza Immobilienball 2019 w pałacu Hofburg w Wiedniu, 
najważniejszym wydarzeniu w kalendarzu nieruchomości.