Praktyki zawodowe w Lublinie zakończone :)

25 lutego 2017 r. w Lublinie odbył się egzamin kompetencyjny na Zarządcę nieruchomości po odbytych praktykach zawodowych organizowanych przez Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.
Gratulujemy wszystkim 10 osobom, które egzamin zakończyły z wynikiem pozytywnym i otrzymają Świadectwo kompetencji zawodowych Zarządcy nieruchomości.
Dodatkowo, bardzo chcielibyśmy podziękować Lubelskiemu Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości za znakomicie przygotowane praktyki zawodowe, a w szczególności Panu Wiesławowi Borkowskiemu.
Liczymy na następną edycję