„Procedury w pośrednictwie – nie wyważaj otwartych drzwi. Zbiór reguł, procedur i zasad pracy pośrednika gwarantujących sukces w zawodzie.”

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z prowadzeniem biura obrotu nieruchomościami  w kontekście zasad etyki zawodowej i kompetencji „miękkich”.

1.      Zawsze na czasie. Uwarunkowania prawne zawodu, zmiany regulacji prawnych, bieżące śledzenie nowych klauzul abuzywnych.

2.      Etapy w pracy pośrednika (pierwszy kontakt z klientem, wysokość wynagrodzenia, stan prawny nieruchomości, zasady współpracy z klientami, przykłady trudnych sytuacji w pracy z klientami, oraz „gotowe przepisy” na rozwiązywanie podobnych problemów)

3.      Wartość a cena nieruchomości. Ocena wartości rynkowej. Wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa, wartość „bankowa”. Procedury pracy z klientem popytowym i podażowym, elementy psychologii sprzedaży.

4.      Precyzja w prowadzeniu negocjacji. Elementy techniki negocjacji. Domykanie transakcji. Dokumenty i dokumentacja pracy pośrednika krok po kroku.

 

Koszt: 270 zł/osoba (200  zł dla Członków PFSZN)

Termin: 7 grudnia  2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Joanna Lebiedź licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Z rynkiem nieruchomości związana nieprzerwanie od 1988 roku. Autorka wielu analiz rynku nieruchomości i publikacji prasowych cyklicznie ukazujących się w liczących się tytułach prasowych. Autor i trener licznych szkoleń dla sektora nieruchomości odbywających się na terenie całego kraju. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność zawodową oraz pracę na rzecz środowiska zawodowego.