Program IV Kongresu PFSZN w Lublinie

 

   

 

Program IV Kongresu
POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
W LUBLINIE

               motto:
            Zarządco,
            przyszłości nie należy się bać,
            przyszłość należy przewidywać.

7 października 2004 r.
ZAMEK LUBELSKI, ul. Zamkowa 9, Lublin

   Godzina:    Temat:
 13:00 – 13:50 Rejestracja uczestników
 13:50 – 14:00 Otwarcie konferencji i słowo wstępne Bogumiła Stolarczyk, Prezes LSZN
 14:00 – 14:10 Wystąpienie inauguracyjne Tadeusz Żurowski, Prezydent PFSZN
 14:10 – 14:35  Podstawowe wartości, cele i wizja przyszłości IREM
Fred Prassas, Prezydent IREM, Nancy Kirk, Chief ds. szkoleń AIREM USA
 14:35 – 15:20 Wystąpienia zaproszonych gości i sponsorów
 15:20 – 16:00 Przerwa ma kawę, przekąski
 16:00 – 17:30 Restrukturyzacja wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Berlina
Przedstawiciele Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu
 17:30 – 18:30 Zwiedzanie Muzeum na Zamku Lubelskim oraz Kaplicy Świętej Trójcy
Zygmunt Nasalski, Dyrektor Muzeum na Zamku Lubelskim
 18:30 – 19:30 Kolacja
 19:30 – 20:30 Recital Jacka Wójcickiego i Beaty Rybotyckiej
8 października 2004 r.
Hotel MERCURE UNIA LUBLIN Al. Racławickie 12 Lublin

     Godzina:      Temat:
 10:00 – 10.20  Procedury alarmowe cz. I
insp. mgr Ryszard Pachuta, Komendant Miejski Policji w Lublinie
 10:20 – 10.40  Procedury alarmowe cz. II
brygadier Józef Klajda, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 10:40 – 11:00  Wystąpienia sponsorów
 11:00 – 11:30  Przerwa na kawę – wystąpienia sponsorów
 11:30 – 12:00  Programy pomocowe UE – pozyskiwanie funduszy unijnych
mgr inż. Halina Obel, Doradca ds. zarządzania Strategicznego w programie PHARE
 12:00 – 12:15  Problemy: azbest i sposoby jego wyeliminowania ze środowiska
 12:15 – 12:45  PFSZN – cele, zadania kierunki rozwoju.
Tadeusz Żurowski, Prezes PFSZN
 12:45 – 13:10  Dyskusja
 13:10 – 14:10  Obiad/lunch
 14:10 – 16:00  Wystąpienia sponsorów:
m.in. „Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu nieruchomościami” DomConsult Sp. z o.o. Poznań
 16:00 – 16:30  Formy zarządzania nieruchomościami na Ukrainie
Przedstawiciel Konsula Ukrainy w Lublinie
 16:30 – 17:00  Podatek VAT w praktyce zarządców nieruchomości
Izba Skarbowa w Lublinie
 17:00 – 17:30  Potyczki z ubezpieczeniami OC zarządców nieruchomości
Kierownik Działu ds. Kontaktów z Klientami Strategicznymi PZU S.A. O/Lublin
 17:30 – 18:00  Zakończenie Kongresu i rozdanie świadectw uczestnictwa

W trakcie kongresu zapraszamy Państwa do odwiedzenia
stoisk informacyjno-prezentacyjnych sponsorów i partnerów kongresu.
 
Wszelkich informacji udzielmy pod
Nr tel. *81 533 23 28, fax *81 533 08 09, 508 097 318
E-mail: krzysztof.bartmanski.lublin@wp.pl lub kbartmanski@wp.pl
 
 

 Koszty uczestnictwa:
 Członkowie PFSZN  310,00 zł
 Pozostali uczestnicy  410,00 zł
 Osoby towarzyszące  150,00 zł
 
 Koszty uczestnictwa nie obejmują kosztów noclegu.
 

,

Załączniki