"Przejmowanie nieruchomości od dewelopera – poznanie źródeł problemów" szkolenie 7 września 2011 r.

Celem szkolenia jest proces zarządzania nieruchomościami budowanymi przez deweloperów ma swój początek jeszcze na etapie przygotowania inwestycji. Rozpoczynanie przygotowania do zarządzania nieruchomością realizowaną przez dewelopera w okresie zakończenia realizacji inwestycji jest jedną z podstawowych przyczyn konfliktów pomiędzy deweloperem a jego klientami. Bardzo trudną rolę ma też zarządca przejmujący nieruchomość od dewelopera w zarządzanie, bowiem wielu aspektów zarządzania nieruchomością już nie da się zmienić. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć zarządcom specyfikę procesu deweloperskiego, wskazać elementy procesu deweloperskiego, które maja istotny wpływ na zarządzanie nieruchomością, oraz zasugerować sposoby i metody postępowania przy zarządzaniu nieruchomością dewelopera oraz przy przejmowaniu od dewelopera nieruchomości w zarządzanie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawowe akty prawne w procesie inwestycyjnym.

2. Omówienie aspektów procesu deweloperskiego inwestycyjnego mających wpływ na zarządzanie nieruchomością.

3. Zarządzanie nieruchomością wybudowana przez dewelopera.

4. Przejmowanie nieruchomości od dewelopera.

5. Gwarancja i rękojmia.

Koszt: 260 zł/osoba (200 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 7 września 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.