Pułapki w zarządzaniu nieruchomościami

Szkolenie dotyczy problemów, z którymi zarządca nieruchomości (Zarząd Wspólnoty, członek Wspólnoty Mieszkaniowej) spotyka się niemal codziennie, często zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jakie to za sobą pociąga.

Czy wiesz…

 • Jak skutecznie odwołać niechciany i oporny Zarząd Wspólnoty?
 • Jak rozgraniczyć instalacje w budynku na część wspólną i należącą do właściciela indywidualnego?
 • Jak wykonać przegląd w lokalu, w którym nikt nie mieszka?
 • Jak sprawiedliwie rozliczyć zużycie wody, która tajemniczo „uciekła” z nieruchomości?

Korzyści ze szkolenia:

 • Przede wszystkim zapoznanie się bezpiecznym w sensie prawnym i technicznym sposobem na unikanie najczęściej stosowanych błędów w codziennej praktyce zarzadzania nieruchomościami, przede wszystkim mieszkaniowymi.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie rozwiązania są akceptowane przez orzecznictwo sądowe i powszechnie przyjęta praktykę.
 • Zasygnalizowane zostaną także problemy, które niestety nadal nie doczekały się jednoznacznych rozwiązań i interpretacji.
Przepisy prawa regulujące szeroko pojętą tematykę zarządzania nieruchomościami, pomimo iż obowiązują już od dłuższego czasu (np. Ustawa o własności lokali już 17 lat!) nadal pozostają niejasne a ich liczne nowelizacje nie nadążają za życiem. Dlatego też istnieje pilna potrzeba uszczegółowienia wielu kluczowych zagadnień, przede wszystkim w oparciu o wydane już wyroki sądowe ale także przyjętą praktykę. Temat jest ogromnie ważny bo częstokroć dotyczy spraw, w których jedną z osób zainteresowanych może być prokurator.
PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Niejasności i niedomówienie Ustawy o własności lokali.
 • Termin zwołania zebrania Wspólnoty czyli ile trwa I kwartał roku.
 • Kto ustala porządek zebrania czyli dyktat Zarządu Wspólnoty.
 • Odwołanie Zarządu Wspólnoty czyli droga przez mękę.
 • Powołanie Zarządu Wspólnoty czyli pułapki zarządu 4-osobowego.
 • Zwołanie zebrania wspólnoty na wniosek właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej czyli czekamy na termin ustawowy.
 • Granice nieruchomości wspólnej czyli ocean nieporozumień.
 • Nieudzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty czyli mizerne skutki postawy opozycji.
 • Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej czyli kto ponosi konsekwencje cudzych błędów.
 • Status prawny pomieszczeń przynależnych czyli niezły bałaganik.
 • Pożytki z nieruchomości czyli jak wzbogacić się na naszym budynku.
 • Kompetencje Zarządu Wspólnoty czyli kto rozwiązuje umowę z zarządcą.
 • Dłużnicy Wspólnoty czyli tematy „tabu”.
 • Licytacja lokalu za długi czyli jak teoria potrafi rozmijać się z praktyką.
 • Wynagrodzenie zarządcy w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną czyli kto tak naprawdę nam płaci.
 1. Prawo budowlane – nasz sprzymierzeniec czy przeciwnik.
 • Obowiązkowe przeglądy czyli brak dostępu do lokalu.
 • Przekroczenie terminu obowiązkowego przeglądu czyli kara PINB.
 • Skuteczność powiadomienia o obowiązkowym przeglądzie czyli dajmy zarobić Poczcie Polskiej.
 • Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe czyli jak nie zabłądzić w tym labiryncie.
 • Podział instalacji na wspólną i prywatną na przykładzie instalacji elektrycznej czyli jak się obchodzi obowiązujące przepisy.
 • Obowiązkowy przegląd instalacji i urządzeń gazowych czyli co zrobić z niesprawną kuchenką i piecykiem.
 • Okapy (pochłaniacze zapachów) czyli jak kupić oficjalnie zabronione urządzenie.

III. Bilans rozliczenia mediów.

 • Rozliczenie zużycia wody czyli gdzie nam ta woda uciekła i co z tym dalej zrobić.
 • Rozliczenie wywozu nieczystości czyli ile osób  mieszka w tym lokalu.
 • Podzielniki kosztów czyli skuteczne zaciemnienie zagadnienia kosztów ogrzewania w budynku.

Koszt: 240 zł/osoba (190 zł dla członków PFSZN)
Termin: 28 grudnia 2012 roku
Godziny: 09.00-13.30 (6 godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Szkolenie poprowadzi: mgr Michał Wajszczak

Licencjonowany zarządca,  pracujący w zawodzie zarządcy nieruchomości od 1995 roku, początkowo jako kierownik administracji budynków komunalnych na warszawskich Bielanach, od 2002 roku jako współwłaściciel i dyrektor prywatnej spółki kontynuującej zarządzanie 130 budynkami na Bielanach w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za organizację zebrań wspólnot mieszkaniowych. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – sekcji zarządców nieruchomości przy Ministrze Infrastruktury. W latach 1995 – 2011 zorganizował i poprowadził około 1500 zebrań wspólnot mieszkaniowych!