" Jak pozyskać i przejąć nieruchomość do zarządzania-techniki marketingowe i operacyjne"

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Metody pozyskiwania nieruchomości do zarządzania:

 • własna reklama, rodzaje, skuteczność, koszty,
 • przetargi, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, koszty, wadia i kaucje, zagrożenia związane z przetargami,
 • wyszukiwanie nieruchomości do zarządzania,
 • polecenie i rekomendacja,
 • własne kontakty

Moduł II – Oferta

 • zasady przygotowywania oferty,
 • wpływ oferty na umowę o zarządzanie,
 • zawartość oferty,
 • kalkulacja ceny

Moduł III – Negocjacje z kontrahentem

 • socjotechnika,
 • przygotowanie merytoryczne,
 • negocjacje cenowe i ich wpływ na zawartość oferty

Moduł IV – Przejęcie nieruchomości

 • przejęcie obiektu,
 • przejęcie dokumentacji
 • inwentaryzacja nieruchomości i dokumentacji, jej cel i skutki dla zarządcy i jego pracy

 

Koszt:  180 zł/os. (dla zrzeszonych w PFSZN) 250 zł/os. (spoza PFSZN)

Termin: 23 września 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Michał Substyk

jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.