"Analiza wartości rynkowej nieruchomości – czyli co decyduje o cenie i zbywalności nieruchomości" szkolenie 29 listopada 2010 r.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady, podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną pozwalającą na prawidłowe szacowanie realnej, rynkowej wartości przyjmowanej do obrotu nieruchomości.

Program szkolenia:

1. Wartość nieruchomości a cena nieruchomości.


2. Wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa, wartość dochodowa. Różne aspekty podejścia do analizy wartości nieruchomości.


3. Ocena stanu prawnego i stanu faktycznego nieruchomości – jednym z podstawowych obowiązków pośrednika przyjmującego nieruchomość do obrotu.


4. Analiza dokumentów nieruchomości przyjmowanej do obrotu – jakie dokumenty należy analizować, na co zwrócić szczególną uwagę – czy istotna jest wyłącznie podstawa nabycia i tytuł własności???


5. Analiza stanu faktycznego (teren nierówny, teren podmokły, stanowiska archeologiczne, itp.)


6. Analiza porównawcza cen: transakcyjnych i ofertowych. Badanie czasu sprzedaży nieruchomości podobnych.

7. Case study: przykłady błędów w oszacowaniu wartości (ceny ofertowej) nieruchomości – konsekwencje tego rodzaju pomyłki.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 29 listopada 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Joanna Lebiedź – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z rynkiem nieruchomości związana od 1988 roku, licencja Pośrednika i Doradcy Rynku Nieruchomości numer 756 w Polsce, autorka wielu publikacji prasowych, oraz analiz rynku nieruchomości, ekspert w dziedzinach psychologii sprzedaży i marketingu nieruchomości, doskonały praktyk obsługi rynku nieruchomości, negocjacji umów obrotu nieruchomościami, pracy na rzecz wyłącznie jednej strony transakcji.