"Etyka pośrednika w obrocie nieruchomościami - czyli profesjonalizm, dyplomacja i takt"

Jak zachowywać się podczas spotkania z klientem, podczas prezentacji nieruchomości, czy podczas prowadzenia negocjacji. Czego klienci bardzo nie lubią, jak prawidłowo zdiagnozować potrzeby klienta, będąc profesjonalistą i dyplomatą jednocześnie.

Moduł pierwszy: Wcale nie takie oczywiste, czyli pierwsze wrażenie.

• Wygląd pośrednika, wygląd biura, wygląd samochodu, etc.
• Etykieta telefoniczna
• Korespondencja – forma, terminy, treść.
• Oględziny przyjmowanej nieruchomości. Prezentacja nieruchomości. Spotkanie w biurze, spotkanie w terenie. Sposoby aranżowania spotkania.
• Forma nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientem. Punktualność, rzetelność i terminowość.
• Dyskrecja, Dyplomacja i takt. Przykłady zachowań ocenianych przez klientów jako nachalne, natrętne, niegrzeczne, lub aroganckie.
• Tajemnica zawodowa – czyli, co można, a czego nie wolno przekazywać drugiej stronie.
• Case study: Pożądane i naganne zachowania podczas: rozmowy telefonicznej, rozmowy bezpośredniej, oględzin nieruchomości przyjmowanej do obrotu, prezentacji nieruchomości klientowi – czyli nie rób innemu co tobie nie miłe.

Moduł drugi: Dyplomacja na codzień

• Wprowadzenie do psychologii sprzedaży
• Techniki wpływu społecznego – wykorzystanie w zawodzie
• Umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta, rozpoznanie typu klienta i dostrojenie się, oraz dotarcie do każdego z nich.
• Sposoby nawiązywania kontaktu z klientem (rozmowa telefoniczna, kontakt mailowy, rozmowa w biurze, rozmowa „w terenie”, etc.)
• Mowa ciała (niby nic… a jednak)

Moduł trzeci: Rozmowa, negocjacje, mediacje.

• Sposoby prowadzenia negocjacji (miejsce, forma, czas, terminy, dokumentacja poszczególnych etapów negocjacji, etc)
• Jak nie popsuć doskonale rokującego kontraktu, i jak dopiąć strony pozornie nie do pogodzenia,
• Negocjowanie w celu osiągnięcia wyniku wygrany-wygrany. Kolejne etapy dochodzenia do celu.


Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 716 maja 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Joanna Lebiedź
licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Z rynkiem nieruchomości związana nieprzerwanie od 1988 roku. Autorka wielu analiz rynku nieruchomości i publikacji prasowych cyklicznie ukazujących się w liczących się tytułach prasowych. Autor i trener licznych szkoleń dla sektora nieruchomości odbywających się na terenie całego kraju. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność zawodową oraz pracę na rzecz środowiska zawodowego.