"Inwentaryzacja oraz skuteczna windykacja zobowiązań"

Na szkoleniu przedstawimy zagadnienia związane ze sposobami inwentaryzacji nieruchomości zarówno pod względem prawnym jak i technicznym. Przedstawimy też zagadnienia związane ze skuteczną windykacją zobowiązań.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kategorie nieruchomości oraz sposoby władania, identyfikacja i rodzaje władania, a tytuł prawny

2. Inwentaryzacja dokumentacji nieruchomości oraz sposoby jej wykorzystywania i przechowywania.

3. Inwentaryzacja cech nieruchomości oraz sposoby jej klasyfikowania

4. Inwentaryzacja ogólna gruntu i budynku Stopniowanie hierarchii danych dot. nieruchomości

5. Inwentaryzacja szczegółowa budynku, pomieszczeń i urządzeń technicznych.

6. Wymuszenie zwrotne inwentaryzacji na optymalne przygotowanie planu umów dot. nieruchomości.

7. Ćwiczenia dot. Inwentaryzacji obiektowej jako przygotowanie do inwentaryzacji nieruchomości.

8. Monitoring płatności

9. Postępowanie windykacyjne

10. Raport z postępowania

11. Postępowanie sądowe

12. Tryby postępowania sądowego
13. Działania komornicze

Koszt: 260 zł/osoba (200 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 27 maja 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej Collegium Varsoviense. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Dyrektor zarządzający TBS Bemowo Sp. z o.o.