PROGRAM SZKOLENIA:

1.   Ocena sytuacji prawnej nieruchomości

2.   Inwentaryzacja zasobów budynkowych

3.   Weryfikacja wyposażenia instalacyjnego

4.   Zasady inwentaryzacji dokumentacji – wstęp do Due Diligence

5.   Inwentaryzacja powierzchni

6.   Zasady pomiarów powierzchni

7.   Normy i zasada GLA

8.   Ćwiczenia praktyczne

9.   Tworzenie kluczy alokacyjnych do rozliczeń mediów

Ćwiczenia praktyczne

Koszt: 290 zł/osoba (232 zł dla członków PFSZN)

Termin: 17 kwietnia 2013 roku
Godziny: 10.00-16.00 (8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 49/2

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Witold Malinowski
Licencjonowany zarządca nieruchomości, zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Były dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo- Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. w SGH prowadzący praktyki zawodowe dla zarządców. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA oraz Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej-podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.