"Jak pracować i nie zwariować - wypalenie zawodowe"

Prowadząc działalność zawodową każdy z nas jest narażony na stresy i wyzwania, które doprowadzić mogą do wyczerpania i zniechęcenia. Aby być konkurencyjnym na rynku i czerpać radość z pracy konieczne jest wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnym potencjałem i odnajdywania w sobie motywacji i inspiracji.

 

CELEM szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających:
• odnaleźć pasję i spełnienie w życiu zawodowym i prywatnym
• odkryć własny potencjał, aby z satysfakcją i zaangażowaniem realizować swoje cele
• działać efektywnie i radzić sobie z wyzwaniami w środowisku narażonym na stres
• zrozumieć w jakim stopniu praca zawodowa realizuje nasze potrzeby emocjonalne i jak to się ma do   zmęczenia pracą zawodową.
• tworzyć relacje z klientami i współpracownikami tak, aby Cię rozumieli
• współpracować w grupie tak, aby przepływ informacji był płynny, a wątpliwości na bieżąco wyjaśniane

CO DAJE udział w szkoleniu?
• nauczysz się motywować siebie i innych do działania i osiągania celów
• wzmocnisz swój wewnętrzny autorytet by być inspiracją dla siebie i otoczenia
• rozwiniesz umiejętności lepszej koncentracji i relaksu
• nauczysz się skutecznie panować nad sobą i swoimi emocjami w ważnych momentach
• nauczysz się rozpoznawać pierwsze symptomy konfliktów i skutecznie je rozwiązywać

PO CO takie szkolenie?
• abyś osiągał wyznaczone cele w najbardziej efektywny i zdrowy sposób
• abyś mógł prowadzić jeszcze bardziej satysfakcjonujące życie
• abyś mógł zarządzać swoim czasem i rozdzielał życie zawodowe od prywatnego
• abyś poprzez poznanie swojego potencjału i mocnych stron umiejętnie je wykorzystywał
• abyś w codziennym życiu rozwijał umiejętności wzmacniające regenerację organizmu
• abyś odnalazł równowagę wewnętrzną i spokój i używał swojej wewnętrznej siły w pracy

• abyś nauczył się zdrowej komunikacji ze sobą i z innymi

Szkolenie to dostarczy Ci nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i osobistego doświadczania poprzez ciekawe i inspirujące ćwiczenia, dzięki którym odczujesz wiele korzyści na poziomie emocjonalnym i intelektualnym.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 19 października 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Sandra Pasek – Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, z rynkiem nieruchomości związana od 2004 roku. Jej równoległą pasją jest NLP i psychologia, czego wyrazem jest udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Uzyskała tytuł Master Coach i jest certyfikowana przez American Board of NLP, American Board of Hypnotherapy oraz The Time Line Therapy™ Association. Działalność zawodowa obejmuje rynek nieruchomości , prowadzenie szkoleń z rozwoju osobistego oraz zajęcia indywidualne z osobami pragnącymi dokonać zmian w życiu osobistym lub zawodowym.

Załączniki