"Jak prawidłowo wypełnić obowiązek prowadzenia Książki obiektu budowlanego? Warsztaty praktyczne"

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 • ustawa prawo budowlane
 • obowiązki właściciela i zarządcy
 • sankcje karne

Moduł II – Obowiązkowe kontrole

 • terminy wykonywania kontroli
 • osoby uprawnione do wykonywania kontroli
 • obowiązki w przypadku zagrożeń
 • zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli – struktura i zawartość protokołu z kontroli

Moduł III – Prowadzenie książki obiektu budowlanego

 • podstawa prawna
 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej

Moduł IV – Wypełnianie książki obiektu budowlanego

 • ćwiczenia w samodzielnym wypełnianiu książki obiektu budowlanego

 

Koszt: 250 zł/osoba(180 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 20 listopada 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: ul. Nowogrodzka 49 lok. 2 piętro 4, Warszawa

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.