"Księgi wieczyste po nowelizacji ustawy - interpretacja zapisów" szkolenie w dniu 1 lutego 2011 r.

Szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 

Program szkolenia:

1. Omówienie podstaw prawnych regulujących problematykę ksiąg wieczystych.

2. Przydatna w praktyce literatura i strony internetowe.


3. Zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązujące bieżącym roku, w tym:

• rodzaje hipotek
• pierwszeństwo hipotek
• rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
• inne.

4. Zmiany innych ustaw i projekty kolejnych zmian.

5. Pozyskiwanie informacji z ksiąg wieczystych:
• podstawy wpisów
• cechy wpisów w księgach wieczystych
• system papierowy i elektroniczny
• migracja ksiąg i jej praktyczne aspekty.

6. Podsumowanie, pytania.


Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 1 lutego 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


O
soba prowadząca: Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Od wielu lat prowadzi biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aktywnie uczestniczy w rozwoju warszawskiego rynku nieruchomości, uznana specjalistka do spraw nieruchomości.