Panel praktyczny

 1. Istota i cele zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami
 2. Rola administratora w zarządzaniu nieruchomościami
 3. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych
 4. Dodatki mieszkaniowe, windykacja zobowiązań
 5. Wspólnoty mieszkaniowe
 6. Rozliczanie mediów – Sporządzanie regulaminów rozliczeń mediów
 7. Windykacja zobowiązań
 8. Podstawy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi – handlowymi

Panel ogólny

 1. Zasady zarządzania nieruchomościami
 2. Gospodarka ekonomiczno – finansowa nieruchomości (Źródła finansowania nieruchomości, Przychody – Koszty, Sporządzanie budżetu nieruchomości, podstawy księgowości)

Panel prawny

 1. Podstawowe normy prawne w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami
 2. Elementy prawa budowlanego, przeglądy techniczne. Książka obiektu budowlanego
 3. Ochrona danych osobowych

Panel miękki – predyspozycyjny

 1. Pozyskiwanie nieruchomości do zarządzania
 2. Organizacja firmy (zasady rejestracji działalności gospodarczej, wypełnienie wniosku, procedury organizacyjne, wymogi ministralne, odpowiedzialność cywilna)
 3. Oferta handlowa. Sztuka promocji firmy

Praktyczne zajęcia na nieruchomościach

 1. Wizytacja nieruchomości komercyjnej
 2. Wizytacja nieruchomości mieszkalnej


Koszt: 1190 zł netto/osoba + 23% VAT

Termin: od 16 listopada do 15 grudnia 2013 r.

 • szkolenie zalicza 64 godziny w ramach doskonalenia zawodowego
 • zajęcia odbywają się w weekendy sobota-niedziela
 • godz. 10:00-16:00
 • miejsce: Towarowa 22, Warszawa (budynek Jupiter Centrum, Wejście A)
 • dla uczestników szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego parkingu, wjazd od ulicy Miedzianej

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat organizatora z adnotacją iż program kursu jest zarejestrowany wMinisterstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz zaświadczenie zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji

* UWAGA! dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wojciech Jan Konieczny Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego, specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości.

Maurycy Seweryn Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995.Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR.

Michał SubstykPrzez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów oraz zarządzał nieruchomościami. Uczestniczył w przekazywaniu nieuchomości wspólnotom mieszkaniowym.

Marta MilewskaWykładowca na studiach podyplomowych i prelegent na konferencjach krajowych.Całe życie zawodowe związała z rynkiem nieruchomości, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu i budowaniu wizerunku branży.

Maciej Zackiewicz doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych.  Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Paweł Skrzydelskilicencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony menedżer w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Danuta RochalskaZarządzaniem nieruchomościami zawodowo zajmuje się od szeregu lat, licencja zawodowa nr.1180. Jako zarządca nieruchomości rozwiązuje szereg różnych problemów związanych z bieżącą obsługą nieruchomości

Michał Wajszczak licencjonowany zarządca nieruchomości. W latach 1995 – 2011 zorganizował i poprowadził około 1500 zebrań wspólnot mieszkaniowych!

Jacek Chruślicki pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego.

 


Załączniki