"Mieszkalnictwo w gminie - obowiązki, zasady, perspektywy"

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie problemów, z którymi muszą sobie radzić gminy i miasta prowadząc komunalną gospodarkę mieszkaniową. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację praktycznych rozwiązań tych zagadnień. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się problematyką gospodarowania lokalami komunalnymi oraz do osób zajmujących się profesjonalnie obsługa rynku nieruchomości (zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami).

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zadania własne gminy
• tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
• zaspokajanie potrzeb osób uboższych
• dostarczanie lokali zamiennych
• dostarczania lokali socjalnych

• bezdomni
2. Sposoby wykonywania zadań własnych gminy – podstawowe dokumenty
• strategia mieszkaniowa
• wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym
• zasady wynajmu lokali

3. Sposoby wykonywania zadań własnych gminy – praktyka, konkretne rozwiązania
• polityka czynszowa
• remonty
• prywatyzacja zasobu
• zarządzanie zasobem

4. Dyskusja, omówienie problemów


Koszt: 250 zł/osoba (195zł dla Członków PFSZN)
Termin: 13 maja 2011 roku
Godziny: 10.00 – 16.00 (osiem godziny w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Radosław Wasilewsk
i – mgr prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii; licencjonowany zarządca nieruchomości; od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Wołomina; na co dzień zajmuję się gospodarką mieszkaniową Gminy Wołomin, nadzoruje spółkę zarządzającą mieniem komunalnym – lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej.