"Najczęstsze problemy w zarządzaniu nieruchomościami" szkolenie 24 marca 2011 r.

Szkolenie z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Granice nieruchomości wspólnej i lokalu samodzielnego w świetle prawa budowlanego, rozporządzenia o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, ustawy o własności lokali i orzecznictwa
a. Balkony
b. Instalacja ciepłej wody użytkowej
c. Instalacja wodociągowa.
d. Instalacja kanalizacyjna .
e. Instalacja gazowa.
f. Instalacja elektryczna.
g. Instalacja centralnego ogrzewania
h. instalacja piorunochronna
i. przewody dymowe
j. przewody spalinowe
k. kanały dymowe
l. kanały spalinowe
m. kanały wentylacyjne

2. Problem specjalny: status prawny balkonów i tarasów. Czyje są izolacje przeciwwodne i odprowadzenie wody?

3. Kto i dlaczego ma odśnieżać dachy?

4. Roszczenia o szkody wynikające z wad i awarii w nieruchomości wspólnej lub innych przyczyn związanych z nieruchomością wspólną.
a. odpowiedzialność wspólnoty
b. dostęp do lokalu
c. ubezpieczenia

5. Obowiązek naprawiania nieruchomości przez wspólnotę i pokrywanie kosztów napraw.
a. Obowiązki wynikające z prawa budowlanego
b. kto powinien pokryć koszty obowiązkowych napraw nałożonych przez nadzór budowlany

Koszt: 270 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 24 marca 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Michał Czapliński
licencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Specjalizuje się w finansach i księgowości nieruchomości mieszkaniowych. Autor wielu publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”.