"Nowa ustawa śmieciowa" - nowe zasady postępowania z odpadami, regulaminy rozliczeń

Aktualne wymagania prawne i obowiązki związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe Regulaminy utrzymania czystości,  nowe zasady płatności. Gospodarka odpadami po 01.07.2013 r.

Czy wiesz…

 • Jak prawidłowo sporządzić regulamin rozliczeń?
 • Kto będzie odbierał odpady u Państwa w mieście/gminie?
 • Ile trzeba będzie płacić za śmieci po 01.07.2013 r.?
 • Jak zorganizować system gospodarki odpadami na nieruchomości?
 • Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?
 • Jakie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami będą ciążyć na organach administracji publicznej po 01.07.2013 r.?
 • Jakie kary grożą właścicielowi lub zarządcy nieruchomości za niewywiązywanie się z obowiązku utrzymania czystości i porządku?

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak będzie zorganizowany odbiór śmieci u nich w gminie/mieście.
 • Uczestnicy poznają najnowsze zmiany w prawie, które znacząco wpłyną na zakres obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na organach administracji publicznej.
 • Uczestnicy poznają różnice między obecnym i przyszłym systemem gospodarowania odpadami.
 • Każdy z uczestników otrzyma komplet fachowych materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem.

 

Od 01.01.2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najpóźniej w lipcu 2013 r. zaczną obowiązywać nowe, rewolucyjne zasady gospodarowanie odpadami. Wiąże się to z nowymi, dodatkowymi zadaniami i wyzwaniami dla organów władzy publicznej, właścicieli i zarządców nieruchomości. Rewolucyjność tych zmian oraz niedoskonałość i niespójność przepisów może rodzić wiele problemów. Nie każdy będzie umiał sobie z nimi poradzić. W Warszawie obowiązuje już nowy Regulamin utrzymania czystości, znamy już wysokość opłat za zagospodarowanie śmieci w Warszawie. A jak jest w innych gminach?

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli, działów administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy urzędów – osoby, które odpowiadają za gospodarkę odpadami.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Koszt: 320 zł/osoba
Termin: 4 września 2013 roku
Godziny: 10.00-16.00 (8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy
 • warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami

 • odpady
 • odpady niebezpieczne
 • posiadacz i wytwórca odpadów
 • odzysk odpadów
 • unieszkodliwianie odpadów

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • zakres i adresaci ustawy
 • nowelizacja ustawy z 2012 r.
 • założenia nowego systemu gospodarowania odpadami
 • uchwały Rady Miasta/Gminy
 • przygotowanie przetargu

3. Gospodarowanie odpadami

 • zbieranie
 • transport
 • odzysk
 • recykling
 • unieszkodliwianie

4. Nadzór organów gminy

 • podmioty uprawnione
 • egzekucja obowiązków

PROWADZĄCY: mgr Radosław Wasilewski – prawnik, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, licencjonowany zarządca nieruchomości (Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii); wieloletni praktyk w zarządzaniu budynkami mieszkalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi; współtwórca aktów prawnych z zakresu czystości i porządku; w latach 2007-2011 urzędnik samorządowy wyższego szczebla; dyrektor firmy zajmującej się utrzymaniem czystości, porządku i gospodarką odpadami.