"Obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego"

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązkowych kontroli, podanie ich podstawy prawej oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
• ustawa prawo budowlane
◦ definicje
◦ nadzór nad dokumentacją
◦ obowiązki właściciela i zarządcy
◦ obowiązkowe kontrole
◦ terminy wykonywania kontroli
◦ osoby uprawnione do wykonywania przeglądów
◦ obowiązki w przypadku zagrożeń

2. Obowiązkowe kontrole
• terminy wykonywania kontroli
• osoby uprawnione do wykonywania kontroli
• obowiązki w przypadku zagrożeń

3. Obowiązki wynikające z przepisów prawa c.d.
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
◦ terminy wykonywania kontroli
◦ zasady wykonywania kontroli
◦ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

4. Dokumentowanie przeglądów
5. Działania po wykonaniu przeglądu.

6. Katastrofa budowlana
7. Zmiana sposobu użytkowania

8. Opinie i wytyczne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
9. Prowadzenie książki obiektu budowlanego

• podstawa prawna
• cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
• zawartość
• dokonywanie wpisów.

10. Przepisy karne

Koszt: 250 zł/osoba (180 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 20 listopada 2012 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.